Tag: เกษตรอินทรีย์

เจียไต๋แฟร์ 2011 ชมมหัศจรรย์ผักสวนครัว สารพันดอกไม้ กาญจนบุรี
841 views

Organic and Natural Expo 2011

ช่วงนี้ เกษตรแฟร์ เริ่มคึกคัก จัดงานเกษตรกันในหลายๆ ภาคส่วนของประเทศไทย และช่วงสิงหาคมนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2554 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน Organic and Natural Expo...

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
1730 views

ถนน เกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่

ที่เชียงใหม่เตรียมรับนโยบายการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย จัดโครงการถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์ ผุดถนนเกษตรอินทรีย์ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรให้มีศักยภาพการเพาะปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้านพาณิชย์จังหวัด ระบุว่าหนุนส่งออกขายจีนและญี่ปุ่นได้แน่นอน นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ น.ส.ปานจิตต์ พิศวง...

วันเกษตรแห่งชาติ 2554 โคราช นครราชสีมา
957 views

วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่โคราช

องคมนตรี เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ที่ มทส. โคราช เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้ แนวคิด นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการเกษตรของพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเวลา 09.30...

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
1128 views

ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า

โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
1727 views

การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ บำรุงดินได้ดี

งานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกข้าว ได้ยืนยันแล้วว่า การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ สามารถที่จะสะสมคาร์บอนในดินได้ดีที่สุด โดยงานวิจัยภาคสนาม ที่เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสอออกไซด์) เปรียบเทียบระหว่างนาข้าวที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และแบบทั่วไปที่ชาวบ้านทำกัน พบว่า นาข้าวอินทรีย์สามารถปล่อยก๊าซมีเทนมากกว่านาข้าวแบบอื่นๆ เพราะในดินมีอินทรียวัตถุมากกว่า และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดินแบบไม่ต้องใช้อากาศ...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
2598 views

หลักการของการทำ เกษตรอินทรีย์

ขึ้นชื่อว่า เกษตรอินทรีย์ มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการทำเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว...

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social
5160 views

แนวทางการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ ของไทย

ในการพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (GDP) สำหรับทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องอาศัยสารเคมี จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การทำการเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การดำเนินการในขณะนี้ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัด และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ต้องมีการศึกษาในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ นี้อย่างจริงจัง โดยสำงานนักคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ...

ช่วงนี้ เกษตร เงียบเหงา

อาจเนื่องมาจาก ปัญหาน้ำท่วม ทั้งภาคใต้ ที่หลายๆ จังหวัด หลายอำเภอยังไม่ฟื้นคืนสภาพเพื่อให้พี่น้องประชาชนเริ่มทำการเกษตรกันต่อ เพราะต้องรอเคลียร์ปัญหาหลายๆ อย่าง ทั้งก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือในพื้นที่ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ท่วมเจ็ดวัน เดือดร้อนเจ็ดคืน อะไรทำนองนี้ แม้จะมีปัญหาไม่เท่าที่กำหนด แต่ปัญหาทั้งหลายก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จากปากท้องประชาชนและเสียงบ่นรำพึงของพี่น้องเกษตรกรไทย

การทำเกษตรผสมผสาน ต้นแบบวิถีพอเพียง เชียงใหม่

ยุคนี้ การทำเกษตรผสมผสาน เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศที่เป็นการกสิกรรมทั้งหลายในประเทศไทยเองก็มีมากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ของ ตำบลแม่ทา ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองบนหลักคิด "ความพอเพียง" และ "พึ่งพาตนเองได้" มาตั้งแต่ปี 2529...

ปลูกบีทรูทในกระถาง
7917 views

ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ แบบเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิต ปุ๋ย อินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการ เกษตรอินทรีย์ ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ...