Tag: เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

การปลูกสับปะรดอินทรีย์
17826 views

การปลูกสับปะรดอินทรีย์

สับปะรดอินทรีย์ คืออะไร? กับหลากหลายคำถาม แต่สับปะรดอินทรีย์ ก็คือสับปะรดธรรมดาๆ นั่นเอง เพียงแต่วิธีการปลูกจะอยู่ในระบบอินทรีย์ พูดง่ายๆ คือ เป็นการปลูกสับปะรดระบบอินทรีย์นั่นเอง แล้วการปลูกแบบอินทรีย์คืออะไร... การปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์นั้น คือการปลูกพืชที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆ ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือหวังว่าจะให้เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามต้องการ แล้วจะใช้อะไร... ก็ใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนและต่างกันในแต่ละแบบ...

แบน 4 สารเคมีเกษตร ก่อมะเร็ง
6000 views

การใช้สารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำ เกษตรทางเลือก โดยใช้รูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย์แล้วเกิดปัญหามีการระบาดของแมลงและศัตรูพืชมากมายและ หาทางกำจัดได้ยาก หรือไม่มีวิธีการกำจัด จึงต้องหันมาใช้สารเคมีแบบเดิมทำให้ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า สารทดแทนสารเคมี ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ที่รูปแบบเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารควบคุมโรคพืชได้นั้น มีหลายอย่าง และไม่ผิดข้อบังคับของการทำ เกษตรอินทรีย์ แต่อย่างใด สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่...

ปลูกพืชชีวจิต ชีวิตพอเพียง
3460 views

ปลูกพืชชีวจิต ชีวิตพอเพียง

หากจะเอ่ยถึงเรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว ของผมเองคงเทียบไม่ได้กับผู้ที่มีแปลงผักอยู่หลังบ้านหรือข้างรั้วบ้านแล้วได้ผลผลิตกินทุกวัน เพราะผมเองนั้น ก็ทำได้แค่ ปลูกผักไว้กินเองแก้เบื่อที่ไม่อยากเดินไปซื้อหาตามตลาดนัด เพราะไกล และแพง ผักบางอย่างที่เคยเห็นคนในครอบครัวหาซื้อ แม้จะดูเหมือนราคาไม่แพง แต่ซื้อบ่อยและถี่ เหมือนกับการทำเงินหล่น แถมผักที่ซื้อหา ก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยแค่ไหน เลยอยากหันมาปลูกผักสวนครัวกินเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะดีกว่ามากถ้าจะปลูกแบบชีวจิต ปลูกผักชีวจิต หรือปลูกพืชแบบชีวจิต...

เกษตรอินทรีย์ กับระบบ Symbiosis
2789 views

เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย

จากสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ช่วงปี 2552-2553 ที่ผ่านมานั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยโดยภาพรวมนั้น เริ่มขยับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาทั้งในและนอกประเทศก็ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจ และเมื่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับสภาพการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทย น่าจะมีโอกาศค่อนข้างดีที่จะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่หันมาลงทุนขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศในปี 2552-2553 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2551...

ดินร่วนปนทรายปลูกอะไรดี พืชที่เหมาะจะปลูกในสภาพ ดินปนทราย
62017 views

สภาพพื้นดินปนทราย ปลูกพืชอะไรดี?

พื้นที่การเกษตรในประเทศไทย แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค การทำเกษตรเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกด้วย ไม่ใช่ว่าอยากปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกได้เลย แน่นอนว่าสามารถทำได้ แต่คุณภาพของผลผลิตจะเป็นตัววัดว่าดินและสภาพแวดล้อมที่ทำการปลูกนั้น ดีและเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ยกตัวอย่าง เช่น คิดจะปลูกยางพารา ก็ต้องมีสภาพดินที่เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทรายนิดๆ และสภาวะแวดล้อมต้องมีน้ำไม่ขาด การปลูกในสภาวะที่ไม่เหมาะอาจได้ผลผลิตแต่ไม่มีคุณภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพื่อให้เหมาะและเข้ากับดินในภูมิประเทศนั้นๆ ดินทรายปลูกอะไรได้บ้าง...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
4777 views

เกษตรอินทรีย์ กับความเป็นธรรมในอาชีพ

การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ หลายๆ ส่วนย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในครัวเรือน หลักการสำคัญ 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ ในด้านของมิติแห่งความเป็นธรรมนั้น เกษตรอินทรีย์ ควรจะตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรม ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิตที่แวดล้อม โดยความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม...

ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย
2533 views

ความเข้าใจในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ ของผู้บริโภค

ปัญหาใหญ่ของผู้บริโภคในปัจจุบันคือ ความไม่เข้าในในเรื่องของ เกษตรอินทรีย์ โดยทั่วไปแล้ว เกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับกระแสโลก ซึ่งคนตื่นตัวเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเทศไทยส่งออกข้าวอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ประเภทอื่นๆ ยังมีน้อยมาก ทั้งๆ ที่มีศักยภาพไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลย ซึ่งคุณกานต์ จากไร่ปลูกรัก เป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาตลาดไม่ยอมรับหรือตลาดไม่รู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ตนเองและภรรยาผลิตขึ้นมาด้วยความยากลำบาก เพราะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความรู้ในการจัดการด้วยตนเอง ความยากลำบากนี้สะท้อนออกมาจากประโยคของคุณกานต์ที่ว่า...

เจียไต๋แฟร์ 2011 ชมมหัศจรรย์ผักสวนครัว สารพันดอกไม้ กาญจนบุรี
840 views

Organic and Natural Expo 2011

ช่วงนี้ เกษตรแฟร์ เริ่มคึกคัก จัดงานเกษตรกันในหลายๆ ภาคส่วนของประเทศไทย และช่วงสิงหาคมนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2554 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน Organic and Natural Expo...

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
1127 views

ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า

โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ...

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social
5158 views

แนวทางการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ ของไทย

ในการพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (GDP) สำหรับทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องอาศัยสารเคมี จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การทำการเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การดำเนินการในขณะนี้ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัด และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ต้องมีการศึกษาในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ นี้อย่างจริงจัง โดยสำงานนักคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ...