Tag: เกษตรพอเพียง

เขียวสามรส พันธุ์มะม่วงกิมหงส์ ให้ผลตลอดปี
23027 views

เขียวสามรส พันธุ์มะม่วงกิมหงส์ ให้ผลตลอดปี

ชมวิธีการปลูกมะม่วงเขียว 3 รส ที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยปกติแล้ว มะม่วง เป็นไม้ผลยอดนิยมมีผู้ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าไม้ผลชนิดใดๆ เนื่องจากมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ออกวางขายสร้างความสนใจได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้งรูปทรงของผลแปลกๆ สีสันงดงาม ผลมีขนาดใหญ่ รสชาติรับประทานอร่อยทั้งผลดิบและผลสุก และที่สำคัญบางสายพันธุ์ติดผลทะวายหรือติดผลทั้งปี จึงทำให้ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง "มะม่วงกิมหงส์"...

การบังคับต้นขนุนติดลูก ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
25761 views

การบังคับต้นขนุนติดลูก ตรงตำแหน่งที่ต้องการ

จากรายการ ตามทันเกษตรวันนี้ โดย คุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สามารถบังคับให้ต้นขนุนติดลูกตรงตำแหน่งที่ต้องการได้ วิธีบังคับขนุนติดลูก แบบนี้ ถือเป็นวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และได้ผลดี เมื่อพูดถึงการบังคับขนุนให้ออกลูกในบริเวณที่จุดที่ต้องการนั้น หลายท่านคงจะนึกแปลกในใจว่าขนุนสามารถกำหนดหรือบังคับจุดที่จะให้ออกลูกได้ด้วยหรือ แต่ในส่วนของคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ในพื้นที่จังหวัดนครนายก...

สารเร่งราก ต้นทุนน้อยแบบพอเพียง
78209 views

สารเร่งราก ต้นทุนน้อยแบบพอเพียง

ปัจจุบันการขยายพันธุ์ไม้ผล ด้วยวิธีการตอนกิ่งหรือการชำกิ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเร่งราก ที่มีราคาแพง มาช่วยกระตุ้นให้เกิดรากเพื่อให้ได้กิ่งที่มีคุณภาพดี แต่วิธีดังกล่าวเป็นการสิ้นเปลือง และจะไม่คุ้มทุน หากตอนหรือชำไม่ติด จากรายการ ตามทันเกษตรวันนี้ มีเทคนิคของคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการเร่งรากไม้ผลให้ออกเร็วขึ้น และใช้ต้นทุนน้อย โดยนำวิธีนี้มาใช้ตอนกิ่งต้นมะละกอ วิธีการของคุณลุงไสว...

แปลงผักในเมือง สวนผักในบ้าน แบบเกษตรพอเพียง
2555 views

สอนเด็กให้รู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว

การปลูกผักสวนครัว ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆ ที่จะปลูกฝังให้รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง โดยสอนให้รู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว ไว้กินไว้ใช้ในบ้านเรือน Ratchaburi, Thailand, 1 May 2010- A farmer explains about organic homegrown vegetables...

ทางรอดสังคมไทย

เหลียวมองดูความเป็น ไปของบ้านเมืองเราวันนี้ อาจารย์ยักษ์ได้แต่ถอนใจและเชื่อมั่นในหัวใจลึกๆ ว่าในสายตาของคนที่เฝ้ามองความอยู่รอดของประเทศในทุกระดับชั้นต่างกังวลใจ ลึกๆ ถึงอนาคตของประเทศชาติ ว่าเราจะรอด เราจะผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้หรือไม่ วิกฤติการณ์ที่อาจารย์ยักษ์มองเห็นนั้น มีรากเหง้าที่ไม่ได้หยั่งลึกมากมาย แต่พลังการทำลายรุนแรงเหลือประมาณ วิกฤติอันเกิดจากการ พัฒนากระแสหลักที่ทำลายความมั่นคงของรากฐานประเทศไทยเสียย่อยยับ ลงภายในระยะเวลาเพียง 50 ปี ในขณะเดียวกันกระแสการพัฒนาแบบเดียวกันนี้ก็กำลังทำลายอารยธรรมของโลกมนุษย์ ที่มีมายาวนานนับพันปี...

เกษตรฯ คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวเพื่อนบ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้รัดกุม วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น ป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปะปนแมลงและศัตรูพืช นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย...

ป้องกันเชื้อราผักโดย จุลินทรีย์จากกองขยะ
997 views

น้ำชะขยะด้วยกำแพงดิน

การจัดการระบบน้ำชะขยะ ด้วยเทคนิคกำแพงดินประดิษฐ์ ซึ่งปัญหาการจัดการขยะถือเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็จัดการไม่หมด วิธีการแก้ไขมีออกมาหลากหลายแนวทาง ผู้คนต่างก็ตื่นตัวแต่เป็นเพียงแค่การดำเนินการชั่วครั้งคราว เราเคยมีการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงคูคลอง เคยมีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เคยมีโครงการขยะรีไซเคิล ฯลฯ แต่นานไปกลับพบว่าเป็นการยากที่จะมีคนใส่ใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การจัดเก็บขยะจึงมีความสำคัญ และวิธีหนึ่งที่หลายชุมชน หลายเมืองใหญ่เลือกใช้เป็นวิธีการจัดการขยะคือการ ‘ฝังกลบ’ แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ใช้การย่อยสลายเป็นตัวกำจัด...

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
2690 views

Organic Standards มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็น ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic...

จะเป็นเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ
3722 views

เกษตรอินทรีย์ ไร้มลพิษ เพื่อธรรมชาติ

การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทน เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดิน น้ำ อากาศ และผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และรักษาสมดุลธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมรวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เรียกได้ว่า เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง ก็ว่าได้ ตัวอย่างการใช้เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตง่ายๆ คือ การทำนาข้าวผ้าใบ - พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้การปลูกข้าวเพื่อกินในครัวเรือนเป็นเรื่องง่ายๆ...

การทำต้นมะละกอให้เป็นต้นกะเทย

มะละกอ ส่วนใหญ่แล้วหากมีการปลูกโดยมาก ต้นทั่วไปมักจะกลายเป็นต้นตัวผู้ ไม่สามารถมีลูกมีผลได้ แต่ก็ไม่เลวร้ายนักหากโชคยังดีมีลูกติดออกมาให้สอยกินได้ แต่วันนี้มีข่าวดีมาเื่พื่อแจ้งให้เพื่อนเกษตรกรที่นิยมปลูกมะละกอส่งเข้าสู่ตลาด วิธีการที่จะทำให้มะละกอทุกต้นของเกษตรกร เป็นต้นกะเทย ให้ผลดกเก็บขายได้ตลอดปี การทำให้ต้นมะละกอเป็นกะเทย วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อ ชาวสวนเกษตร จะทำการย้ายกล้าของต้นมะละกอ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เสร็จแล้วก่อนนำลงปลูกให้ตัดรากแก้วของต้นมะละกอออก โดยการตัดนั้น จะตัดออกให้เหลือประมาณ 2...