Tag: เกษตรทฤษฎีใหม่

พืชนำร่อง เกษตรโซนนิ่ง
19677 views

เกษตรทางเลือก

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปฎิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมด้วยวิธีแบบนี้กำลังเสื่อมโทรมลง สังเกตุได้ง่ายๆ ในช่องทีวีจานสีต่างๆ เมื่อก่อนจะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่อ้างอิงจากธรรมชาติมากขึ้น นั่นเพราะปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกัน เกษตรกรรมแบบทางเลือก ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐ...

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU
1441 views

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน EU

สินค้า เกษตรอินทรีย์ เป็นหนึ่งในทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ดังกล่าวจึงเป็นผู้บริโภคที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่า ตลาด สินค้า เกษตรอินทรีย์ ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักรถือเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรบริโภคและใช้ สินค้า...

เยี่ยมสวนลุงนิล ศึกษาพืชคอนโด 9 ชั้น เกษตรแนวใหม่ ชุมพร
16743 views

พืชคอนโด 9 ชั้น สวนลุงนิล ชุมพร

หลายคนอาจไม่คุ้นหูกับชื่อ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดฯ 9 ชั้น แต่หากเอ่ยคำว่า สวนลุงนิล ต่อท้าย ก็คงถึงกับร้องอ๋อกันเลยทีเดียว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโดแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีคุณลุงสมบูรณ์ ศรีสุบัติ หรือลุงนิล เป็นเจ้าของผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้ริเริ่มการทำสวนในแบบ พืชคอนโด...

วนเกษตร กับสังคมไทย
1703 views

วนเกษตร กับสังคมไทย

ที่มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมเตรียมจัดงาน "3 ทศวรรษ วนเกษตร ในสังคมไทย" เพื่อสรุปบทเรียนการทำเกษตรแบบ วนเกษตร ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนวิถีวนเกษตรร่วมกับชุมชนและเครือข่ายอื่นๆ โดยจะจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2555...

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว
1309 views

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว

วันก่อนได้มีโอกาสเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เข้าชมงานในโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก...

มหกรรม งานเกษตร พืชสวนครัว พืชสวนโลก 2555
1254 views

มหกรรมงานเกษตร 2555

หลังจากสิ้นสุดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เตรียมพบกับการจัดสวนในรูปแบบใหม่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมชมความสวยงามของพรรณไม้นานาชนิดที่จะเนรมิตรให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของประเทศไทย และพบกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในวันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น.ทุกวัน...

เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร การแปรรูป มังคุด
1285 views

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กับแปรรูปมังคุด

ช่วงนี้ผมบังเอิญมีงานประจำยุ่งจนไม่ค่อยได้ update ข่าวสารการเกษตรบ่อยนัก อาจทำให้ใครหลายๆ คนติดขัดหรือรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่มีข่าวใหม่ๆ ให้อ่านกันอย่างเคยๆ ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย วันนี้ว่างเลยมานำเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของมังคุดกัน เพราะใกล้หน้าฝนแล้วมังคุดที่เก็บเกี่ยวได้อาจขายไม่ได้ราคา จึงขอนำเสนอวิธีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าอย่าง มังคุด โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ได้นำผลไม้ท้องถิ่น มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ...

การปลูก ส้มโอ พันธุ์ทองดี ส้มโอขาวทองดี ส้มโอทองดี
14943 views

ส้มโอ พันธุ์ทองดี ขายดี ส่งออกกำไรงาม

จากการที่นางสาวสุพัตรา ธนเสนีย์วัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจาก นายฉันทานนท์ วรรณเขจร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองพืช เพื่ออนุญาตการนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีของไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Comment) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน...

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน
949 views

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน

ความรู้ด้านการเกษตร ผู้ที่เชียวชาญจริงๆ กลับกำลังจะถูกลืมเลือน แม้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมดึง ปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร แล้วนั้น แต่ผลที่ได้ก็คงต้องมีการจับตาดูกันต่อไป เพราะชนรุ่นหลังที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่ อาจเดินตามผู้รู้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพงานเกษตร การเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองนโยบายกินดีอยู่ดี โดยลดปัจจัยคนแห่เข้ากรุงได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ที่จันทบุรี นายอนันต์...

ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน
1627 views

ชุมนุมปราชญ์ รอบรู้ทฤษฎีเกษตร ก่อนถ่ายทอดสู่รุ่นหลัง

ผู้รู้แห่งเกษตรในเมืองไทยนับว่ามีจำนวนมาก หากจะนับกันจริงๆ ผู้ที่เด่นในด้านหนึ่งๆ จากหลายๆ สาขาของเกษตรจริงๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจต้องมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลเหล่านั้นประหนึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านเกษตร และรอบรู้ในแขนงวิชาเชิงลึกในการเกษตรอย่างแท้จริง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงผลในการพัฒนาและให้ความสำคัญในภาคส่วนของสังคมเกษตร ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมดึงปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร โดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร...