Tag: อาหารชนเผ่า

อาหารภาคเหนือ กับผักพื้นบ้าน แบบวิถีพอเพียง
2706 views

อาหารภาคเหนือ กับผักพื้นบ้าน วิถีพอเพียง

เมื่อนานมาแล้ว ย้อนกลับไปในอดีตที่บริเวณภาคเหนือของไทยเรานั้น ครั้งก่อนเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ครั้นอยู่ในช่วงที่เรืองอำนาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว พม่า มีผู้คนจากดินแดนต่างๆ อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานรกรากในดินแดนแห่งนี้ แล้วก็ได้รับเอาวัฒนธรรมจากหลากหลายชนชาติที่กล่าวมานั้น เข้ามาด้วยหลายๆ แขนง ทั้งการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิต วิถีชีวิตที่ค่อยๆ ผสมผสานหยั่งลึกลง รวมทั้งเรื่องอาหารการกินด้วย...

ระบบนิเวศป่าไม้ ใช้กับ เกษตรอินทรีย์
1031 views

งานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย

เริ่มแล้วกับการแถลงข่าวงาน ถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจัดงานถนนคนกิน เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 3-9 สิงหาคม 2554 นี้แน่นอน เตรียมพบกันได้เลยที่เชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำโดยนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวงานถนนคนกิน...

งานเกษตรแฟร์ ปราจีนบุรี ไปมาแล้ว
740 views

งานมหกรรมเกษตรเชียงราย 2554

เมื่อหลายวันก่อน (10 พฤษภาคม 2554) เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานั้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเชียงราย วันเกษตรปลอดภัย และอาหารชนเผ่า ปี 2554 โดยมีนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...