Tag: อนาคตประเทศไทย

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
816 views

ประเทศไทยกับการพัฒนา

ประเทศไทยจะพัฒนาไปอย่างไร หากคนหนุ่มสาวยังวิ่งเข้าหาสังคมที่พัฒนาแล้ว เช่นในเมืองใหญ่ ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด หลายคนวิ่งออกนอกประเทศไปเสียด้วยซ้ำเพื่อหางานทำ นำเงินเข้าประเทศ เม็ดเงินเหล่านั้นกลับเข้ามาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดจริงหรือ หรือแค่เพียงนำเข้ามาพัฒนาเมืองหลวงในประเทศ ยกตัวอย่างประเทศไทย ทุกวันนี้คนทั่วโลกหรือคนไทยด้วยกันเองส่วนใหญ่เข้าใจว่า ประเทศไทยก็คือกรุงเทพฯ แต่หาใช่อย่างที่คิด ประเทศไทย ไม่ได้มีแค่กรุงเทพ เราลืมนึกกันไป หรือลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือเปล่า ที่ว่า ประเทศไทย...