Tag: สายพันธุ์หนอนนก

เลี้ยงหนอนนกไว้ขาย
14513 views

เลี้ยงหนอนนกไว้ขาย

ใครไม่รู้จักบ้าง หนอนนก หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Mealworm จัดเป็นชื่อสามัญที่เรียกสำหรับหนอนของแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ที่ปัจจุบันนิยมเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีความสำคัญใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสวยงาม เช่น ปลาสวยงาม นกสวยงาม รวมถึงสัตว์หลายประเภทที่นิยมกินหนอนนก เพราะเป็นอาหารที่มีทั้งโปรตีนและไขมันค่อนข้างสูง แถมยังมีผู้รับประทานหนอนนกเป็นอาหารอีกด้วย ด้วยการทอดเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่นที่รับประทานได้ จากรูปร่างที่เป็นลักษณะหนอนนี้ หารู้ไม่ว่าสามารถทำรายได้แก่เกษตรกรร่ำรวยมานักต่อนัก หนอนที่มีเปลือก...