Tag: รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social
1957 views

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social

หากเอ่ยถึงเรื่อง เกษตรอินทรีย์ สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงนั่นคือ ผักปลอดสารพิษ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องนัก และใช่ว่าจะมีเพียงแค่ ภาคการเกษตรเท่านั้น ที่จะเป็นอินทรีย์ได้ และวันนี้ขอนอกเรื่องเล็กน้อย แต่อยากเอ่ยถึงเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ เริ่มให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของ ธุรกิจรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในประเทศไทย และในเอเชียนี้ มีรีสอร์ทอยู่หนึ่งแห่งที่ถูกยกให้เป็นรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco-Social...