Tag: ราชพฤกษ์แฟร์

มหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 Chiang Mai Royal Flora 2011
1222 views

งานสวนราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์แถลงข่าวชื่อพระราชทาน พืชสวนโลก ชื่อใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสถานที่จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ เป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเตรียมจัดงานฉลองพร้อมจัดมหาสงกรานต์ล้านนา ยิ่งใหญ่ด้วย เมื่อวันที่ผ่านมา หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา...