Tag: ยางพันธุ์ดี

ตอตาเขียว กล้ายางพารา
4154 views

การปลูกยางพารา ตาเขียว

ช่วงนี้ราคายางพุ่ง มองไปทางไหนก็มีแต่เกษตรกรหันมาปลูกยางพารา แต่ดูเหมือนว่าช่วงหน้าฝนนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอาจต้องยอมรับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น ฝนตกน้ำท่วมต้นกล้าที่กำลังจะแตกยอดฉัตรใหม่ทำให้เกิดความเสียหาย และพอพ้นฝนแล้วเข้าฤดูใหม่ยางอาจทนแล้งได้ไม่ดีนักเพราะต้นยังไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรนั่นเอง ปัญหาของเกษตรกรยางส่วนใหญ่ที่มักพบเจอก็มีหลายสาเหตุ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงมือปลูกยางพารา ยางพาราก็มีหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกในภาคอื่นยกเว้นภาคใต้ก็เป็น ยางพาราตาเขียว ซึ่งมีเทคนิคพิเศษสำหรับการปลูกยางตาเขียว พร้อมทั้งการดูแล ช่วงเพิ่มแตกยอด มาเล่าให้ฟังกันก่อน เทคนิค การปลูกยางพารา ตาเขียว...

กิ่งยางพารา พันธุ์ดี

นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรหันมาปลูกสร้างสวนยางใหม่ค่อนข้างมากส่งผลให้มีความต้องการต้น กล้ายางเพิ่มสูงขึ้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการผลิตกิ่งตาเขียวไว้จำหน่ายให้แก่แปลงขยาย พันธุ์ของเกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ที่มี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในฤดูเพาะปลูกปี 2554 รวมถึงการปลูกทดแทนสวนยางเก่าด้วย ถือเป็นการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศขณะ...