Tag: มะละกอเลื้อย

มะละกอสีทองใหม่
4588 views

มะละกอสีทอง

มะละกอ เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง สูงประมาณ 5-10 เมตร มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ถูกนำเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วเนื้อในจะมีสีเหลืองถึงส้ม นิยมนำมารับประทานทั้งสดและนำไปปรุงอาหาร เช่น ส้มตำ ฯลฯ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็ได้ ปัจจุบันมะละกอในเมืองไทยมีหลายสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อรับประทานและเพื่อการค้า หนึ่งในนั้นคือ มะละกอสีทอง...

ปลูกมะละกอแซมในสวนยางพารา พืชแซมยางพารา
3888 views

การปลูกมะละกอหลายสายพันธุ์

หลายๆ คำถามที่ว่า หากว่าจะปลูกมะละกอหลายๆ สายพันธุ์ แต่ปลูกใกล้ๆ กันในแปลงเดียวกัน จะทำให้มะละกอกลายพันธุ์หรือ ผสมพันธุ์ข้ามต้นหรือเปล่า ในที่นี้มีคำตอบคือว่า โดยปกติแล้ว เกสรพืชทุกชนิดหากไม่มีการบังคับให้ผสมกันเองแล้วจะมีตัวช่วยในการผสมเกสร เช่น แมลงต่างๆ ที่มีในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ขนาดที่ว่าปลูกหลายสายพันธุ์กันไกลเป็นหลายกิโลเมตร ยังมีการข้ามสายพันธุ์มากมาย อันเนื่องจากแมลงและตัวช่วยผสมเกสรนั่นเอง อาจจะได้พันธุ์ใหม่ที่มีข้อด้อยและข้อดีของหลายๆ...

การทำต้นมะละกอให้เป็นต้นกะเทย

มะละกอ ส่วนใหญ่แล้วหากมีการปลูกโดยมาก ต้นทั่วไปมักจะกลายเป็นต้นตัวผู้ ไม่สามารถมีลูกมีผลได้ แต่ก็ไม่เลวร้ายนักหากโชคยังดีมีลูกติดออกมาให้สอยกินได้ แต่วันนี้มีข่าวดีมาเื่พื่อแจ้งให้เพื่อนเกษตรกรที่นิยมปลูกมะละกอส่งเข้าสู่ตลาด วิธีการที่จะทำให้มะละกอทุกต้นของเกษตรกร เป็นต้นกะเทย ให้ผลดกเก็บขายได้ตลอดปี การทำให้ต้นมะละกอเป็นกะเทย วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อ ชาวสวนเกษตร จะทำการย้ายกล้าของต้นมะละกอ ควรรดน้ำให้ชุ่ม เสร็จแล้วก่อนนำลงปลูกให้ตัดรากแก้วของต้นมะละกอออก โดยการตัดนั้น จะตัดออกให้เหลือประมาณ 2...

การปลูกมะละกอ ต้นเอน โน้มต้น
13586 views

การปลูกมะละกอแบบโน้มต้น

มะละกอ ส่วนใหญ่เำกษตรกรมักปลูกกันแบบปกติคือต้นตั้งตรง ต้นเตี้ย ต้นสูง ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และวิธีการปลูก แต่ก็ยังมีเทคนิคการปลูกมะละกอ หลายแบบที่เพิ่มผลผลิต สามารถเลือกสายพันธุ์มะละกอที่จะเก็บไว้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย และอื่นๆ อีกมากมาย การปลูกมะละกอแบบโน้มต้น ก็เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกวิธีหนึ่งด้วย (ที่มา ตอนเทคนิคการปลูกมะละกอแบบโน้มต้น อ.พิมาย จ.นครราชสีมา...