Tag: พืชพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์พืชพลังงาน
1852 views

ยุทธศาสตร์ พืชพลังงานทดแทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมทำยุทธศาสตร์พืชพลังงานเสนอครม. เพื่อผลักดันการใช้สินค้าเกษตรผลิตพลังงานทดแทน ซึ่ง นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เกษตรเพื่อพลังงาน ว่าในสถานการณ์ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความจำเป็นต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการบริหารจัดการพืชอาหารและพลังงานให้มีความสมดุล ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตพืชพลังงานระยะเวลา 5...

ต้นแบบ ไบโอดีเซล ที่พึ่งประชาชนยุคน้ำมันแพง

น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะน้ำมันให้คนกิน หรือน้ำมันให้เครื่องจักรกิน เฮ่อ ยุคน้ำมัน (ปาล์ม) แพงแบบนี้ มีต้นแบบ ไบโอดีเซล จากพระราชดำริสู่ที่พึ่งประชาชนมานำเสนอ ในช่วงที่สังคมสนใจ กับปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดจนต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเข้ามาจากต่าง ประเทศ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันขาดแคลนจนทำให้โรงงานผู้ผลิตปาล์มน้ำมันหลายแห่ง ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทั้งในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล และปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภค จนต้องส่งผลกระทบต่อไปยังประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนไปด้วย...

น้ำมันปาล์มขาดแคลน ใช้น้ำมันอะไรดี

น้ำมันปาล์มขาดแคลนและราคาแพง แม้จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอะไรนัก แต่นักการเมืองก็ทำให้มันบานปลาย กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก เป็นเกมการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และเปิดช่องว่างให้ฝ่ายค้านออกมากระทืบซ้ำ ด้วยการเปิดโปงว่ามีนักการเมืองร่ำรวยจากการกักตุน นับพันล้านบาท ถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี รัฐบาลอาจมีสิทธิ์พังได้ ที่ว่าเป็นปัญหา ที่ไม่ซับซ้อน แต่ เป็นปัญหาเศรษฐกิจแบบง่ายๆ ก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุของความขาดแคลน เพราะผลผลิตน้ำมันปาล์มภายในประเทศ ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน...

พืช พลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน - เกษตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมพืชพลังงานเป็นรูปธรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม กับพืชพลังงาน นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธสัญญาในความร่วมมือพัฒนาพืชพลังงานทดแทนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนข้อมูล...