Tag: พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์พืชพลังงาน
1852 views

ยุทธศาสตร์ พืชพลังงานทดแทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมทำยุทธศาสตร์พืชพลังงานเสนอครม. เพื่อผลักดันการใช้สินค้าเกษตรผลิตพลังงานทดแทน ซึ่ง นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เกษตรเพื่อพลังงาน ว่าในสถานการณ์ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความจำเป็นต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการบริหารจัดการพืชอาหารและพลังงานให้มีความสมดุล ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตพืชพลังงานระยะเวลา 5...

ต้นแบบ ไบโอดีเซล ที่พึ่งประชาชนยุคน้ำมันแพง

น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะน้ำมันให้คนกิน หรือน้ำมันให้เครื่องจักรกิน เฮ่อ ยุคน้ำมัน (ปาล์ม) แพงแบบนี้ มีต้นแบบ ไบโอดีเซล จากพระราชดำริสู่ที่พึ่งประชาชนมานำเสนอ ในช่วงที่สังคมสนใจ กับปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดจนต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเข้ามาจากต่าง ประเทศ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันขาดแคลนจนทำให้โรงงานผู้ผลิตปาล์มน้ำมันหลายแห่ง ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทั้งในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล และปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภค จนต้องส่งผลกระทบต่อไปยังประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนไปด้วย...

การบำรุงดินให้สมบูรณ์

โดยทั่วไปเกษตรกรไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่า การบำรุงดินเป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชให้เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่นๆ เพราะพืชต้องการอาหาร และอาหารก็อยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีนั้น เป็นการให้อาหารพืชก็จริงแต่ไม่ได้เป็นการบำรุงดิน หนำซ้ำ จะเป็นวิธีการทำลายดินให้ตายอย่างช้างๆ อีกด้วย เพราะเท่าที่สังเกตุดูอาการดินแล้ว การใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานๆ จะทำให้ดินแห้งกรัง เค็ม เปรี้ยว ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับธาตุและสารเคมีที่มีการผสมลงในปุ๋ยเม็ดนั่นเอง ตั้งแต่สมัยเรียนประถมครูมักนิยมบอกกันว่า...