Tag: ผักกาดขาวปลี

ผักเมืองนอก ผักจากต่างแดน ประโยชน์จากผักต่างแดน สลัดผักต่างแดน
4528 views

ผัก เมืองนอก ในต่างแดน ดีจริงหรือ??

ชึ้นชื่อว่าผัก หลายๆ คนก็คงชอบที่จะรับประทาน แต่ส่วนใหญ่ ผักที่มีให้รับประทานเล่นอย่างสลัดผักนั้น มักจะเป็นผักที่มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างที่สามารถปลูกขึ้นได้ในประเทศไทยเอง แต่ก็อีกหลายหลากพันธุ์ที่จะต้องนำเข้ามา เพราะไม่สามารถเพาะปลูกได้เองภายในประเทศไทย อย่างผักเมืองนอก หรือเมล็ดพันธุ์ผักจากต่างประเทศก็ตามที ผักจากต่างประเทศ หน้าตาแปลก แต่แทรกด้วยความอร่อย โดยปัจจุบันมีการปลูกและนำเข้าผักเมืองหนาวจากต่างประเทศมากขึ้นทุกทีๆ ทำให้เราได้เห็นผักแปลกๆ กันอยู่บ่อยๆ ตาม...

การปลูกผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่ปลูกกันมากในประเทศจีนตอนใต้ ไต้หวันและในประเทศไทย ผักกาดขาวปลีนับว่าเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนใบ รับประทาน เป็นผักสดหรือใช้ประกอบอาหารอื่น ๆ ได้ทุกๆ เทศกาล Chinese Cabbage และการปลูก สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง...