Tag: ปูดำในตะกร้า

การเลี้ยงปูดำในตะกร้า รายได้ดี
26848 views

การเลี้ยงปูดำในตะกร้า รายได้ดี

การเลี้ยงปูดำในตะกร้า ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ เพราะมีมาช้านาน เพียงแต่มีการดัดแปลงเล็กน้อย อย่างเช่น คอนโดปูม้า หรือการเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ฯลฯ และ ปูดำในตะกร้า ก็เช่นเดียวกัน ปูดำ เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่น ปัจจุบันปูดำกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคสูง การจับปูดำจากธรรมชาติอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทำ ให้ราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูงโดยเฉพาะปูไข่ ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ ประมาณ...