Tag: ปลูกผักไร้ดิน

การปลูก ผักออแกนิค
14366 views

ผักออแกนิค

หลายปีก่อนในสมัยแรกๆ ที่เริ่มเรียนรู้และหันมาทำเกษตรด้วยตัวเอง ผมยังสับสนอยู่เลยว่า ผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ และ ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักแบบเดียวกัน มีวิธีการปลูกแบบเดียวกัน จึงได้ลงเรื่องผักออแกนิกไว้จนทำให้หลายๆ คนท้วงติงมาว่า มันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เพราะผักออแกนิกเอง จะไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย เป็นผักอินทรีย์จริงๆ เหมือนที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆ เพียงแต่นักเกษตรจะดัดแปลงสภาพต่างๆ...

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
4410 views

ทางเลือกใหม่ การปลูก ผักไร้ดิน

ทางเลือกในการลงทุนการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยความสนใจในความเป็นไปของวงการเกษตรทั้งเรื่องของผลผลิต วิธีการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการพัฒนา หรือแนวคิดที่ยังขาดๆ เกินๆ อีกมาก ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผลิตคะน้าออกมาในแต่ละวันมีจำนวนมาก และราคาถูกแต่ขณะเดียวกันยังมีการนำเข้าคะน้าฮ่องกงจากประเทศจีนในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง หรือการใช้ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศที่สูงกว่าอีกหลายประเทศมากในขณะที่ผลผลิตที่ได้น้อยกว่ากันหลายเท่าตัวแม้แต่การใช้พื้นที่ หรือแรงงานในการเกษตรของบ้านเราก็ไม่คุ้มค่า และขาดประสิทธิภาพจนเกิดสภาพขาดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรมมาอย่างยาวนาน แต่การพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาพัฒนาด้านการเกษตรยังไม่กว้างขวางลงไปสู่ภาคการผลิตและเกษตรกรอย่างทั่วถึง...

ผักไร้ดิน แปลงเล็ก Hydroponics การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักไร้ดิน ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
5505 views

ผักไร้ดิน ไม่ไร้ประโยชน์

มาว่ากันอีกครั้ง หลังจากห่างหายกับเรื่องราวของ ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ กันเสียนาน เนื่องจากเห็นว่า ช่วงนี้เกิดกระแสกำลัง ฮิต ขึ้นมาอีกครั้ง (หรือเปล่า) ที่ไปไหนๆ ก็จะเห็น ผักไร้ดิน แบบต่างๆ เต็มสวนหลังบ้านกันไปหมดแล้ว อาจเป็นเพราะกระแสน้ำท่วมกระมัง เรื่อง ผักไร้ดิน...

อาหารภาคเหนือ กับผักพื้นบ้าน แบบวิถีพอเพียง
2706 views

อาหารภาคเหนือ กับผักพื้นบ้าน วิถีพอเพียง

เมื่อนานมาแล้ว ย้อนกลับไปในอดีตที่บริเวณภาคเหนือของไทยเรานั้น ครั้งก่อนเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ครั้นอยู่ในช่วงที่เรืองอำนาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว พม่า มีผู้คนจากดินแดนต่างๆ อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานรกรากในดินแดนแห่งนี้ แล้วก็ได้รับเอาวัฒนธรรมจากหลากหลายชนชาติที่กล่าวมานั้น เข้ามาด้วยหลายๆ แขนง ทั้งการใช้ชีวิต การดำเนินชีวิต วิถีชีวิตที่ค่อยๆ ผสมผสานหยั่งลึกลง รวมทั้งเรื่องอาหารการกินด้วย...

4801 views

Hydroponics System

วิธีการจัดการการดูแล ผัก ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics หรือ Nutrients ผักไร้ดิน ต้นทุนส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและวัสดุปลุกซึ่งค่อนข้างสูง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของเมืองไทยยังไม่เหมาะสม และงานวิจัยทางด้านนี้ยังมีน้อย การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics โดยเฉพาะพืชบางชนิดจำเป็นต้องปลูกในโรงเรือน เช่น แคนตาลูป ซึ่งมีแมลงศัตรูมาก การปลูกในโรงเรือนช่วยกันแมลง...