Tag: น้ำส้มควันไม้สมุนไพรบริสุทธิ์

การผลิตน้ำส้มควันไม้ ใช้ในครัวเรือน
13550 views

ผลิตน้ำส้มควันไม้ใช้ในครัวเรือน

การเผาถ่านเป็นอาชีพของคนไทยสมัยก่อน จนปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมาก ส่วนใหญ่อยู่ตามชาญเมือง เผาถ่านขาย ซึ่งเดี๋ยวนี้ป่าไม้ในเมืองหายากเต็มที การคิดค้นกรรมวิธีและวัตถุดิบในการนำมาแทนถ่านไม้ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเผาถ่านโดยปกตินั้นจะมีควันที่เกิดจากการเผาถ่าน ส่วนใหญ่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ปราชณ์ชาวบ้านหลายๆ ท่านได้คิดที่จะนำควันดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ซึ่งควันในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ จะได้สิ่งที่เรียกว่าของเหลวสีคล้ำเหนียว เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ มีกลิ่นไหม้ของกำมะถันอยู่มาก ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก ซึ่งมีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง...

ลูกตะคร้อ เกษตรอินทรีย์
2418 views

ตะคร้อ พรรณไม้งามที่วังตะไคร้

ต้นตะคร้อเป็นไม้ต้นยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 10- 25 เมตร ส่วนมากแล้วลำต้นมีลักษณะคดงอ และเป็นปุ่มปม เรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างให้ร่มเงา มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยหรือรูปร่ม เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นสะเก็ดหนาๆ มีใบเรียงสลับซ้ายขวา เป็นใบประกอบ แบบขนนกปลายคู่ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมไข่กลับ มีขอบใบเป็นคลื่น...