Tag: ตลาดสินค้าเกษตร

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
1942 views

AEC อาจทำสินค้าเกษตรมีปัญหา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ เมื่อประเทศเข้าสู่ระบบ AEC อาจทำให้ สินค้า 10 ชนิดที่เป็นสินค้าทางการเกษตรเกิดอาการไปไม่รอด แนะเร่งส่งเสริมงานวิจัยช่วยเกษตรปรับตัว นำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนภาคเกษตร เพื่อรองรับ AEC ย้ำอาจกระทบสินค้าเกษตร 10 ชนิด สศก. ระดมความเห็นเร่งปรับตัว 10 กลุ่มสินค้าเกษตรรองรับ...

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
1094 views

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ขอเชิญเที่ยวและร่วมงานในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คลายโลกร้อน ด้วยพอเพียง และในงานยังมีการอบรมหลักสูตรวิชาของแผ่นดินอีกมากมาย เรียกว่า ได้ทั้งความรู้และสินค้าเกษตรหลากหลายกลับบ้านไปเลย ในงานตลาดเกษตรแฟร์ คลายโลกร้อน ด้วยพอเพียง ปีนี้ จัดสองวันเต็ม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ถึงวันอาทิตย์ที่...

ผักออแกนิก การปลูกผักออแกนิก ผักอินทรีย์
4753 views

ผักออร์แกนิกอยู่หนใด??

Where's the Organic Product??? กับหลายๆ คำถามที่คนสนใจกินผักเป็นชีวิตจิตใจจะถาม และเป็นคำถามแรกที่จะขาดไม่ได้เลย ตรงข้ามกับผู้ขายที่อาจจะกล่าวได้ว่า ลูกค้าผักออแกนิคอยู่แห่งไหน เพราะการทำตลาดของผักออแกนิค เป็นเรื่องที่ยากยิ่งในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เพราะเสียงที่ได้รับฟังมาจากหลายๆ ปากว่า หาลูกค้ายาก ขายยาก แต่ตรงข้ามกับผู้นิยมบริโภคผัก เพราะหาแหล่งผลิตยากเหมือนกัน การจะถามหาผักออแกนิค...

ปอคิวบา การปลูกปอคิวบา ในภาคใต้
2317 views

ปลูกปอคิวบา ​ในภาค​ใต้ ป้อนตลาดอิน​โด

กรมวิชา​การ​เกษตรจับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ทดสอบปลูก ปอคิวบา ​ในพื้นที่ภาค​ใต้มุ่งสร้างพืชทาง​เลือก​ให้​เกษตรกรรายย่อย ​เตรียมหนุนส่งออก​ไปยังอิน​โดนี​เซียป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่​เป็นมิตรกับสิ่ง​แวดล้อม ​โดยนายจิรากร ​โกศัย​เสวี อธิบดีกรมวิชา​การ​เกษตร​เปิด​เผยว่า ปอคิวบา(Kenaf)​เป็นพืช​เส้น​ใยหนึ่งชนิดที่มีศักยภาพสูง​และมี​โอกาสทาง​การตลาด ​โดย​เฉพาะ​การส่งออก​ไปยังประ​เทศอิน​โดนี​เซีย ที่มี​ความต้อง​การ​ใช้ปอคิวบา​ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ขณะที่มา​เล​เซียต้อง​การ​ใช้​ใบปอคิวบา​เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปริมาณมาก ​ซึ่งถือ​เป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างอาชีพ​และสร้างราย​ได้​ให้กับ​เกษตรกร​ในพื้นที่ภาค​ใต้​เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมวิชา​การ​เกษตร​จึง​ได้ส่ง​เสริม​และสนับสนุน​ให้นำปอคิวบา​เข้า​ไปปลูก​ในพื้นที่ดังกล่าว ​เพื่อ​เพิ่มทาง​เลือก​ให้​แก่​เกษตรกร ขณะนี้กรมวิชา​การ​เกษตร​ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ​เร่งศึกษา​ความ​เหมาะสมทางวิชา​การ​เกี่ยวกับพันธุ์ปอคิวบาที่​เหมาะกับ​แหล่งปลูก​ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ...