Tag: ตลาดข้าวเหนียวไทย

เกษตรโซนนิ่ง ให้เกษตรกรปลูก อ้อย แทน ข้าว
189 views

ข้าวไทย ในตลาดโลก

จากกลยุทธ์ที่รัฐยุค 2556 นี้มีนโยบายในการรับจำนำข้าว เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร แต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าว อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ในเรื่องของอำนาจการต่อรองราคาข้าวจากตลาดโลก แต่ในระยะสองปีมานี้ ดูเหมือนว่า ข้าวไทย จะไร้ซึ่งอำนาจ ที่จะไปกำหนดราคาเหนือตลาดข้าวโลกซะแล้ว //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); หากจะวัดความสัมพันธ์เชิงสถิติในผลการส่งออกข้าวของไทยให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุด...

ส่อง ข้าวพม่า ข้าวไทย ในอนาคต
118 views

ส่อง ข้าวพม่า ในอนาคต

จากความสำเร็จในการส่งออกข้าว ของประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ นั้นนับว่ากำลังก้าวกระโดดและเป็นคู่แข่งที่แข็งมากของประเทศไทยในเวลานี้ หากนับย้อนกลับไปดูข้อมูลการส่งออกข้าวเก่าๆ ของ Myanmar แล้วจะเห็นว่าอยู่ในช่วงการปรับฐานการผลิตและการส่งออกข้าว โดยตั้งแต่ปี 2552-2553 Myanmar เริ่มส่งออกข้าวมากขึ้น แม้จะมีบางช่วงที่การส่งออกแกว่งตัวลดลงบ้าง แต่ก็มีเหตุผลหลักเพราะจากปริมาณการผลิตข้าวที่ลดลงในบางปี เนื่องจากเกิดผลกระทบต่ออุทกภัยหลายครั้ง ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหลายพื้นที่ของ Myanmar...

เกษตรโซนนิ่ง ให้เกษตรกรปลูก อ้อย แทน ข้าว
108 views

ข้าววัชพืช คืออะไร

เราพบการระบาดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ในนาหว่านน้ำตม ที่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และในนาหว่านข้าวแห้ง ในเขตจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี การระบาดเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2548 ข้าววัชพืช กลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่พบในพื้นที่ทำนาหว่านน้ำตมจำนวนหลายแสนไร่ ทั้งในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง ทำความเสียหายต่อผลผลิตข้าวได้ตั้งแต่ 10-100%...

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง
127 views

ข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค

ในรายละเอียดรวมถึงเนื้อหาในการพิจารณาด้านส่งออกข้าวไทยไปสู่ประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นคือ จีน ยักษ์ใหญ่ของการนำเข้าข้าวจากหลายประเทศ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค จะพบว่าในประเทศจีนมักมีการบริโภคข้าวประเภท Oryza Saiva ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในทวีปเอเซีย และเป็นข้าวส่วนใหญ่ที่มีการค้าขายในตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม... //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
103 views

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก

ข้าว ถือเป็นพืชอาหารที่สําคัญของคนไทย คนในเอเชีย และคนทั่วโลกรวมเกือบเจ็ดพันล้านคน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวของโลกในปี 2554 ซึ่งมีประมาณ 1,001.25 ล้านไร่ และได้เพิ่มขึ้นจาก 973.19 ล้านไร่ ในปีการผลิต 2551 ในจํานวนนี้เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวในทวีปเอเชียประมาณร้อยละ 90 โดยมี อินเดียเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับหนึ่งของโลก...

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
120 views

Thai Glutinous Rice on Market

ข้าวเหนียว จัดเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมากในแถบภาคอีสานบ้านเรา และโดยเฉพาะในแถบอีสานตอนบนและทางภาคเหนือตอนบนของประเทศจะพบได้มากสุด นั่นก็เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในแถบภูมิภาคนั่นเอง เนื่องจากประชากรในแถบนี้มีการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); หากพิจารณาจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 52-53 จะพบว่ามีประมาณ 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ...