Tag: ตลาดข่าอ่อน

การปลูกข่าแบบพอเพียง
21960 views

การปลูกข่าแบบพอเพียง

ข่ามีมูลค่าในเชิงการค้าที่เป็นประโยชน์โดยตรงแถมสามารถขายได้ทั้งข่าอ่อนและข่าแก่ มีตลาดข่ารองรับมากมาย การเตรียมการปลูกเพื่อผลิตก็ไม่ยาก และประโยชน์ทางอ้อมสำหรับ การปลูกข่า นั้นก็เป็นระบบการป้องกันแมลงได้อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะหากปลูกแซมหรือปลูกข่าดักทิศทางแมลงไว้ ก็จะช่วยลดการเข้าทำลายของแมลงในพืชผลอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะแมลงไม่ถูกโรคกับพืชที่มีกลิ่นฉุน โดยเฉพาะข่า วิธีการปลูกข่า ให้ได้ผลผลิตที่ดีในพื้นที่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่แห้งแล้ง โดยเฉพาะหน้าร้อนจะแล้งมากทุกปีอย่างเห็นได้ชัด แต่สามารถปลูกข่าได้ผลดีมาก ขั้นตอนการปลูกข่า ให้ได้ผลดี...