Tag: ชื้ออุปกรณ์การทำเห็ด

การเพาะเห็ดลม แบบพอเพียง
20493 views

การเพาะเห็ดลม แบบพอเพียง

วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่อง การเพาะเห็ด และเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเห็ดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดแครง การเพาะเห็ดตับเต่า และเห็ดอื่นๆ ซึ่งสามารถทำรายได้แก่เกษตรกรให้สามารถอยู่รอดได้ในหลายครอบครัวมาแล้ว วันนี้อยากจะนำเสนอ การเพาะเห็ดลม เห็ดลม หรือรู้จักกันในชื่ออื่นว่า เห็ดกระด้างดำ หรือเห็ดกระด้าง เห็ดบด เห็ดชนิดนี้จัดอยู่ในสกุล Lentinus...

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร
18214 views

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร

หลายปัจจัยที่ทำให้การทำเกษตรโดยทั่วไป ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้แนวคิดใหม่ๆ เศรษฐกิจพอเพียงแบบนอกกรอบ สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคอย่างแรกคือ พื้นที่เพาะปลูก รายจ่ายในอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องซื้อหา รวมทั้งระยะเวลา และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการให้ผลผลิต เป็นผลให้เกิดนวัตรกรรมทางความคิด ทำให้ได้รูปแบบใหม่ๆ ในด้านเกษตรมากมาย เห็ดโอ่ง หนึ่งในนวัตรกรรม ที่แตกแขนงออกมาเนื่องจากอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตไม่แพ้การเพาะเห็ดในแบบปกติ...

เห็ดขี้ควาย กินแล้วตาย เป็นเห็ดพิษ
2647 views

เห็ดขี้ควาย เห็ดพิษ

อาจได้เคยอ่านข่าวแล้ว แต่การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวที่กระบี่ยังไม่ได้สรุปผลว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ผมเองได้ฟังข่าวแล้วมีการเอ่ยถึงเห็ดชนิดหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชอบนำมาผสมกับเครื่องดื่มบางชนิดใช้รับประทาน ซึ่งนั่น อาจเป็นสาเหตุสำคัญ เพราะเห็ดหลายชนิดส่วนใหญ่ไม่ใช่เห็ดที่นำมากินได้ โดยเฉพาะ เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามมูลสัตว์ เช่นมูลควาย พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีสีเหลืองซีดคล้ายฟองแห้ง หมวกเห็ด คล้ายร่ม ก้านเห็ดมีเยื่อบาง ๆ...

การคุมสปอร์เห็ด ให้อยู่ในจุดต้องการ
2018 views

การคุมสปอร์เห็ด ให้อยู่ในจุดต้องการ

หลายคำถามที่ว่าเมื่อปลูกเห็ดแล้วเก็บจำหน่ายหรือเก็บกิน แล้วสปอร์เห็ดที่คงเหลืออยู่สามารถทำให้เห็ดงอกใหม่ได้หรือไม่ หรือเมื่อเห็ดงอกแล้วไม่ตรงกับจุดที่ต้องการบ้าง ทีนี้จะมีวิธีใดบ้าง ทำอย่างไรให้สปอร์เห็ด ให้อยู่ในจุดเราต้องการได้บ้าง ย้อนกลับไปในสมัยก่อน การจะได้ลิ้มรสชาดเห็ดชนิดต่างๆ เป็นเรื่องยากส่วนใหญ่เก็บจากป่าธรรมชาติ และมีเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น แต่ก็มีไม่น้อย ที่ดอกเห็ดมีเกิดขึ้นในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน หรือที่พักอาศัยใกล้บ้าน และการเกิดดอกเห็ดนี้ หลายท่านก็พอจะทราบบ้างว่า สปอร์เห็ด ปลิวไปตกหล่นตามที่ต่างๆ รอคอยสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมจึงจะปล่อยน้ำย่อย...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
2856 views

ฟาร์มเห็ดยายฉิม เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ ฟาร์มเห็ดยายฉิม การผลิตเน้นอินทรีย์แบบยั่งยืนจากการเดินเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงาน "เกษตรแฟร์" ตั้งแต่เล็กจนโต และเพราะคำพูดที่ว่า "เรามีทรัพย์ ในดิน สินในน้ำ" อีกทั้งสมาชิกในบ้านทำงานอยู่ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งผลให้นางสาวจีระนันทน์ พุ่มเรือง เจ้าของ "ฟาร์มเห็ดยายฉิม" ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก เกิดความคิดที่มุ่งมั่นที่จะเดินอาชีพเกษตร...

mushroom การเลือกซื้อ เห็ด มารับประทาน
4187 views

การเพาะเห็ดฟางในกระสอบ

เมื่อครั้งก่อนเสนอวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้ามาแล้ว วันนี้ขอเสนออีก 1 วิธีจากหลายๆ วิธีในการเพาะเห็ดฟางมาฝาก เนื่องจากหลักการเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติที่สุดเช่นการยกร่อง หรือในโรงเรือนเพาะชำ แต่หากจะยกมาตรฐานและวิธีนอกกรอบแต่ให้ผลผลิตที่ได้ปริมาณเท่ากันก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกัน http://www.youtube.com/v/rKgRKZVO6XE&color1=0x6699&color2=0x54abd6&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1 ลองดู vod สาธิตการเพาะเห็ดฟางนี้ แล้วนำไปปฏิบัติต่อ ได้ผลดีไม่น้อยทีเดียว

การเพาะ เห็ดโอ่ง ดีอย่างไร
1829 views

การเพาะเห็ดฟาง สู้แล้ง

เกษตรวันนี้ ของเสนอเรื่องการเพาะเห็ด โดยเกษตรกรเมืองสกลนครเตรียมรับมือหน้าร้อน แนะการเพาะเห็ดฟางหวังใช้ต่อสู้กับภัยแล้ง ใช้น้ำและต้นทุนน้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ได้มีการจัดการอบรมทอดถ่ายวิชาความรู้ในการเพาะเห็ดฟาง โดยนายร่มไม้ นวลตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางกับเกษตรกรในพื้นที่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างงาน แก้ปัญหาภัยแล้ง...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
22396 views

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เห็ดฟาง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นพืช มีโปรตีนสูงพอๆ กับถั่วเหลือง อาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคนี้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วมาก คือ ให้ผลผลิตภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น เห็ดฟางเพาะง่าย มีวิธีการเพาะหลายวิธี สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น เพาะแบบกองสูง เพาะในโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะในถุง...

การเพาะเห็ดนางฟ้า
5032 views

การเพาะเห็ดนางฟ้า

เห็ดนางฟ้ามีระบบการผลิตสามารถแยกได้เป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การผลิตเชื้อวุ้น การทำหัวเชื้อเห็ด การผลิตเชื้อถุงหรือก้อนเชื้อ และการเพาะเห็ดนางฟ้าให้เกิดเป็นดอกเห็ด ในการลงทุนชื้ออุปกรณ์การทำเห็ด จะมีรายการที่ต้องใช้อุปกรณ์มากในขั้นตอนที่ 1 - 3 เท่านั้น ส่วนขั้นที่ 4 ในส่วนของการผลิตดอกเห็ด จะทำขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ไม่ต้องลงทุนมาก...