Tag: ชีวิตพอเพียง

การเลี้ยงหมูหลุม
145 views

เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง

ทำ เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ใหม่ๆ แม้ในช่วงแรกจะต้องทนแบกรับภาระหนี้สินอยู่บ้าง กับปัญหาคือมีรายได้ไม่พอรายจ่าย เนื่องจากผลผลิตที่ได้ยังไม่มีคุณภาพ และได้ไม่มากเหมือนกับระบบเดิม เป็นมาประมาณสามปีเต็มๆ แต่โชคยังดีที่ยังมีแหล่งเงินทุนอื่น คือ การทำเกษตรผสมผสาน คือปลูกหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน อย่างที่นา 1 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ให้ผลผลิตเต็มที่จากระบบเคมีเดิมๆ เสร็จสิ้น...