ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิไทย สายพันธุ์แท้ ต้องข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ที่มาจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา