Tag: ข้าวลอยน้ำอินทรีย์

ทำไมต้อง ปลูกข้าวแบบประณีต
8671 views

ทำไมต้อง ปลูกข้าวแบบประณีต

ทำไมล่ะ ปลูกแบบลุกลนได้ไหม ปลูกข้าวแบบโยนกล้าได้ไหม ปลูกแบบเหวี่ยงกล้าได้ไหม ทำไมต้องการปลูกข้าวระบบประณีต ทำแบบส่งๆ ไปไม่ได้เหรอ มีคำตอบให้รู้ แม้จะยังไม่รอบรู้ละเอียดมากนัก แต่วิธีการนี้ก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ หากให้ผลผลิตไม่ดีเค้าคงไม่คิดวิธีขึ้นมาหรอกมั้ง ผมก็เดาส่งไปก่อน ก่อนจะนำเสนอข้อมูลในด้านจริง การปลูกข้าวระบบประณีต หรือในภาษาอังกฤษว่า System of Rice...

การปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ การปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ข้าวลอยน้ำ เกษตรอินทรีย์
7881 views

ปลูกข้าวลอยน้ำอินทรีย์ ทางเลือกใหม่กับพื้นที่บนผืนน้ำ

ในปัจจุบันนี้ การปลูกพืชผักต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกับการปลูกลงดิน เช่นผักออแกนิกต่างๆ ผักไฮโดรโปนิกส์ แม้กระทั่งการปลูกข้าว เพราะด้วยพื้นที่จำกัดทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยต้องดิ้นรนหนทางเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น เกษตรกรทั่วไปจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นับเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา...