Tag: ข่าวกระทรวงเกษตร

เปิดรับฟังความคิดเห็น กองทุนสวัสดิการชาวนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เร่งผลักดันกองทุนสวัสดิการชาวนา หวังกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรี และสร้างหลักประกัน ความมั่นคงให้ชาวนาไทย ทั้งในช่วงเวลาที่ยังประกอบอาชีพ และในยามแก่เฒ่า วันที่ 26 ต.ค.นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. .........