Tag: การแปรรูปข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
2369 views

ข้าวสังข์หยด ที่ กระบี่ ไร้ปัญหาน้ำเค็ม

จังหวัดกระบี่เองนั...

ข้าวสังข์หยดเพาะงอก

นายจักรกฤษณ์ สามัค...

การปลูกข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด เป็นข...

ข้าวสังข์หยด ข้าวดีของคนไทยที่พัทลุง
1204 views

เพิ่มมูลค่า ข้าวสังข์หยด

หากเอ่ยถึงข้าว หลา...