Tag: การเกษตรแบบพอเพียง

กิน อยู่ ใช้ ให้พอเพียง
1414 views

กิน อยู่ ใช้ ให้พอเพียง

น้อยคนนักที่จะรู้จัก ศ.ดร.อมาตยา เซน แต่นักเกษตรพอเพียงต้องรู้จักกันดี เนื่องด้วยศาสตราจารย์ชาวอินเดียท่านนี้ บอกไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ต้องการ แต่ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้และความร่ำรวย แต่ให้มองที่คุณค่าของชีวิตมนุษย์ ในยุคเงินเฟ้อที่อาหารการกินแพง จนน่าใจหายแบบนี้ จนขนาดที่ใครหลายคนบ่นว่า แพงทั้งแผ่นดิน...

การติดตา การขยายพันธุ์พืชด้วยการติดตา
7794 views

ขยายพันธุ์พืชด้วย การติดตา

เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ หลายคนที่เป็นเกษตรกร อาจรอบรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง การติดตาไม้ และการใช้กรรมวิธีการตัดต่อกิ่งพันธุ์พืชมาอย่างชำนาญแล้ว แต่อยากจะลองนำมาเขียนใหม่อีกหน เรื่องนี้เอามาจากองค์ความรู้ในเว็บเกษตรพอเพียง ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่มาก โดยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย ว่ากันด้วยเรื่อง การติดตา หรือ Budding ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เรารู้จักกันดี โดยการนำเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชจากต้นหนึ่ง ที่จัดเป็นพืชพันธุ์ดีหรือกิ่งพันธุ์ดี ไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่งเพื่อให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพืชชนิดเดียวกันพันธุ์เดียวกัน...

ชีวิตพอเพียง ของฉัน
3234 views

เรียนรู้วิีถีความพอเพียง

สัปดาห์แห่งการถ่ายทอดและเรียนรู้วิีถีความพอเพียง ในวันเสาร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 สถานที่จัดงาน ณ. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ....