Tag: การออมเงินแบบง่าย

ผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน
106 views

ออมเงิน แบบพอเพียง

ปกติแล้ว วิถีชีวิตในภาคการเกษตร มักจะไม่ค่อยมีเงินเก็บนัก นอกจากเป็นพ่อค้าแม่ค้า หากชาวเกษตรท่านไหนเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วย ก็คงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของ เงินออม เท่าไหร่มากนัก แต่หากเป็นภาคเกษตรอย่างเดียว มีผลผลิตและจำหน่ายเองโดยไม่ได้เป็นคนกลางด้วย จะเอ่ยเรื่องการออมก็คงจะยาก เพราะแค่เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ก็แทบจะไม่พอยาไส้ //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...