Tag: การสกัดน้ำมันปาล์ม

แมลงดำหนาม ศัตรูสวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า มะพร้าว ในท้องตลาดเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง นอกจากสภาวะภัยแล้ง สาเหตุหนึ่งมาจากศัตรูพืชหลายอย่างทั้งด้วงแรด ด้วงไฟในสวนมะพร้าว หลายชนิดและที่สำคัญคือ แมลงดำหนาม ที่เข้าทำลายกัดกินน้ำเลี้ยง ส่งผลให้ต้นมะพร้าวในพื้นที่หลายแห่งยืนต้นตายไปตามๆ กัน และจากนั้นอีกไม่ช้านานคาดว่ามันคงยกฝูงบินลงพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่อย่าง ปาล์มน้ำมัน เป็นแน่ หากเกษตรกรยังไม่สามารถหาวิธีกำจัดมันได้ แมลงดำหนามมะพร้าว (Two-coloured coconut...

น้ำมันปาล์มขาดแคลน ใช้น้ำมันอะไรดี

น้ำมันปาล์มขาดแคลนและราคาแพง แม้จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอะไรนัก แต่นักการเมืองก็ทำให้มันบานปลาย กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก เป็นเกมการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และเปิดช่องว่างให้ฝ่ายค้านออกมากระทืบซ้ำ ด้วยการเปิดโปงว่ามีนักการเมืองร่ำรวยจากการกักตุน นับพันล้านบาท ถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี รัฐบาลอาจมีสิทธิ์พังได้ ที่ว่าเป็นปัญหา ที่ไม่ซับซ้อน แต่ เป็นปัญหาเศรษฐกิจแบบง่ายๆ ก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุของความขาดแคลน เพราะผลผลิตน้ำมันปาล์มภายในประเทศ ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน...

สวนปาล์มน้ำมันแนวใหม่
3529 views

ทำเครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก

ถึงแม้ว่าศักยภาพการผลิตและการแข่งขันของไทยไม่สามารถสู้กับชาติอื่นได้ก็ตาม แต่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ได้พยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดและนำอุตสาหกรรมไปรองรับไบโอดีเซล จึงได้พัฒนาการผลิต เสาะแสวงหาพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนเครื่องหีบ เครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ปกติเครื่องสกัดไม่สามารถผลิตได้ในไทย ต้องพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ และมีมูลค่าสูง ไม่สามารถใช้ได้กับชุมชนหรือสวนปาล์มขนาดเล็กได้ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบฝีมือคนไทยเครื่องแรก ลดต้นทุนค่าเครื่องจักรเหลือ 30...