Tag: การปลูกผักปลอดสารพิษ

เทคนิคการ ปลูกพริกขี้หนู แบบธรรมชาติ ไร้สารพิษ
14280 views

ผักปลอดสารพิษ ไม่ไร้สารพิษ

ขึ้นชื่อว่าผักปลอดสารพิษ หลายคนก็ยังคงคลางแคลงใจอยู่ว่า เอ๊ะ ตกลงผักชนิดนี้การปลูกมีการใช้สารพิษหรือไม่อย่างไร หรือใช้ แต่ทำไมถึงต้องเรียก ผักปลอดสารพิษ เพราะบางคนเข้าใจว่าผักปลอดสารพิษ ต้องไม่ใช้สารพิษใดๆ ในการบำรุงดูแลให้เจริญเติบโต ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าผักปลอดสารพิษจะปลอดภัยอย่างแน่นอน แต่กระบวนการและขั้นตอนจำเป็นต้องมีสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งพืชผักเติบโตนำไปบริโภคได้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการอย่างไร จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชผักต้องมีการเตรียมดินในขั้นแรกเหมือนกับการเกษตรประเภทอื่น คือ...

สวนผักคอนโดในพื้นที่จำกัด
11412 views

ปลูกผักคอนโด แบบ ปลอดสารพิษ กันดีกว่า

เกษตรกรที่อำเภอจะนะ แนะนำวิธี การปลูก ผักคอนโด ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างดีทีเดียว โดยเนื้อหานี้ได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ไว้ไม่นานมานี้เอง โดยที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.จะโหนง...

กรมควบคุมมลพิษ ไม่จ่ายค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้านบาท

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลง ไม่จ่ายค่าโง่คลองด่าน 9 พันล้านบาท พร้อมไม่รับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่ได้มีสัญญาเกิดขึ้น จากกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี กับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรณีผิดสัญญาโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) มีคำสั่งให้...

ผักปลอดสาร การเกษตรแนวใหม่

เร่งส่งเสริมผักปลอดสารฯ ลำปางหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเร่งส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่เป็นหนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสมโภช ตานถม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยไม้ราก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางศูนย์ฯ ได้ทำการฝกอบรมเกษตรกรและชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่...