Tag: การปลูกข้าวปลอดสารพิษ

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
4201 views

ปลูกข้าวแบบล้มตอซัง

วิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่อะไร ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ ข้าวล้มตอ ก็คือ การทำนาข้าวด้วยตอซังข้าวเดิมแทนการหว่านด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยย่ำตอข้าวเดิมให้ล้มหลังการเกี่ยวข้าว ตามฤดูกาลเสร็จเรียบร้อย ภายในเวลา 10-15 วันต้นข้าวรุ่นที่ 2 จะแตกหน่อขึ้นมาจากกอข้าวเดิม และต้นข้าวที่งอกขึ้นมาใหม่จะเติบโตและให้ผลผลิตเช่นเดียวกับข้าวนาหว่านน้ำตมในครั้งแรก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วโดยไม่ต้องไถพรวนดินและหว่านกล้าเหมือนการทำนา หว่านน้ำตม ตามปกติเพียงแต่เกลี่ยฟางข้าวให้สม่ำเสมอ ย่ำให้ตอข้าวล้ม หลังจากนั้น...

โมเดลรับจำนำข้าว กับบริษัทข้าวแห่งชาติ ราคาข้าววันนี้
2548 views

การปลูกข้าวไร้สารพิษ

เกษตรพอเพียง กับ การปลูกข้าวไร้สารพิษ organic rice thailand กันเองเพื่อเอาไว้ทานกินกันได้ตลอดปี นับเป็นความคิดที่มีมานานแล้ว ปัจจุบันเมื่อราคาข้าวขยับสูงขึ้น จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ชัดว่าการปลูกข้าวแบบนี้เป็นวิถีทางที่ถูกต้อง เป็นสิ่งตอกย้ำว่าอย่างน้อย ชาวนาควรมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เหตุใดหลายคนถึงกล่าวว่า อาชีพชาวนาเป็นอาชีพของคนจน ในเมื่อชาวนาเป็นอาชีพที่มีหลักประกันทางชีวิตมากที่สุด คนที่อยากได้จนเกินพอดีต่างหาก ถึงจะเรียกว่าคนจนที่แท้จริง ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนทรัพย์หรือรวยทรัพย์...