Tag: การปฏิรูปพื้นที่น้ำเค็ม

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
2363 views

ปฏิรูปการเกษตร หรือเป็นแค่ทางรอด

จากงานสัมมนาปฏิรูประบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ไปเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ บนเวทีปฏิรูประบบเกษตรกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ของ สสส. ได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวไทย โดยเน้นการลดการพึ่งพาตลาด แต่ไปเน้นในเรื่องให้เกษตรกรทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้มั่นคงก่อนนำผลผลิตเพื่อขายได้กำไร เป็นทางออกแก่คนทำเกษตร จริงหรือ? หลายหน่วยงานเริ่มเอ่ยถึงการปฏิรูปการเกษตร โดยให้คนเกษตรเน้นในเรื่องผลผลิตให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองให้มั่นคง ก่อนจะขายทำกำไรนั้น โดยเกษตรกรเครือข่ายชุมชนน่าอยู่...

saline soil ปลูกพืชในพื้นที่ ดินเค็ม
32667 views

การปลูกพืชในพื้นที่ ดินเค็ม

ดินเค็ม (saline soil) หมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทำให้พืชเกิดอาการขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย การปลูกพืชในดินเค็มจะมีปัญหาดินเค็มแก้ไขไม่ตก เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือในดินสูงทั้วถึงกันเป็นแนวกว้าง การแก้ปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากไม่ทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแร่ธาตุมาจากดินเดิม และพบว่า พื้นที่หลายแห่งที่ใช้กรรมวิธีการแกล้งดิน แต่ไม่ทำอย่างต่อเนื่องปัญหาดินเค็มก็จะกลับมาซ้ำเติมเกษตรกรอีก ดังนั้นหากไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว จึงควรมีการตั้งรับและปรับสภาพให้อยู่กับปัญหาได้...

สายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนดินเค็ม
7107 views

ข้าวทนน้ำเค็ม เกษตรก้าวไกล

จริงๆ ไม่ใช่อะไรใหม่ และอาจไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในการริเริ่ม พัฒนาพันธุ์ข้าวให้สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่น้ำกร่อย น้ำเค็ม และแหล่งเสื่อมโทรมที่มีปัญหาดินเค็ม ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ IRRI ที่กรุงมะนิลา สามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวป่าที่พบได้ในน้ำกร่อย กับข้าวสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกขึ้นในสถาบันวิจัยเอง เพื่อให้ได้ ข้าวทนน้ำเค็ม ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พิเศษที่สามารถขับเกลือที่ดูดจากดินเค็มๆ ออกสู่อากาศทางใบได้...

การแก้ปัญหาดินเค็ม และการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม
28556 views

แก้ปัญหา ดินเค็ม

ปัญหาดินเค็ม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบเจอกับผม เนื่องจากปีก่อนโดนน้ำท่วมหนัก เลยต้องวางโครงการปลูกบ้านใหม่ ไม่ใช่หนีน้ำ แต่เพื่อให้อยู่กับน้ำได้นานขึ้น เลยต้องตัดสินใจถมบ่อปลาที่ขุดไว้เดิม เพราะหากน้ำท่วมซ้ำอีกรอบเหมือนปี 2554 อาจจะกลายเป็นบ้านในบ่อ ซึ่งก็ลึก อาจเป็นอันตราย อีกทั้งดินก็ไม่ได้แน่น หากมีบ่อแล้วดินนิ่ม บ้านอาจทรุดถึงกับถล่มได้เพราะบ้านอยู่ติดริมบ่อ จึงเหมาดินจากสวนแห่งหนึ่งมาถม ผู้รับเหมาบอกว่าดินดี ปลูกพืชได้...

เกษตรไทยกับการก้าวสู่ AEC
638 views

สำรวจพื้นที่เกษตรถูกน้ำป่าหลากที่น่าน

เกษตร จังหวัดน่าน เร่งสำรวจพื้นที่เกษตรถูกน้ำป่าหลาก โดยนายร่มไม้ นวลตา เกษตร จังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายสุวรรณ ตำคำ เกษตรอำเภอสันติสุข และ นายสนิท ปัญญาวงค์ เกษตรอำเภอท่าวังผา ว่าเกิดฝนตกน้ำหลากในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
2502 views

ข้าวสังข์หยด ที่ กระบี่ ไร้ปัญหาน้ำเค็ม

จังหวัดกระบี่เองนั้น ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ และน้ำท่วมมากเมื่อต้นปี 54 นี้เอง และถึงแม้ว่าภัยต่างๆ จะผ่านล่วงเลยมานานแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ยังหลงเหลือไว้สำหรับภัย Tsunami นั่นก็คือ ปัญหาน้ำเค็ม ลุกล้ำพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร เฉพาะในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์เอง ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางเมืองกระบี่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถปลูกข้าวได้ทุกฤดูการผลิต ส่วนใหญ่จะปลูกได้ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งการปลูกข้าวของชาวตำบลคลองประสงค์จะเป็นลักษณะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ถ้าเหลือจึงจะขาย...