Tag: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

พืชผักราคาแพงแล้งนี้

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชัยพร หนูฤกษ์ การค้าภายในจังหวัดตรัง ได้ออกเยี่ยมพร้อมกับพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดท่ากลาง เทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สอบถามราคาผักและราคาเนื้อสัตว์รวมไปถึงอาหารทะเล สำหรับราคาผักนั้นพบว่าบางรายการมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหา สภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำ พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ทำให้ผักออกสู่ตลาดน้อยลง โดยถั่วฝักยาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 25...

315850 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางปฏิบัติ

การทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด ทำยังไง คิดแบบไหน ต้องเดินตามรอยเท้าพ่อก่อนถึงจะรู้ จากแนวความคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นแนวคิดแบบทฤษฎีใหม่นั้น เกิดขึ้นโดยใช้หลักทางความคิด ให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารงานการเกษตร อย่างเป็นระบบแบบแผน ซึ่งพิสูจน์ไว้แล้วว่า ทำได้จริงๆ จากพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 นี้เอง...

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด
1383 views

ร้อยเอ็ดติวการปลูกพืชให้กับเกษตรกรไทย

ข่าวเกี่ยวกับ ทุ่งเขาหลวง ติวเกษตรกรบูรณาการปลูกพืชสู่ครัวโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธานการประชุมสัมมนา ด้านการเกษตรชีวภาพอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5 ตำบล ในพื้นที่เข้าร่วมรวม 150 คน ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุ่งเขาหลวง...