Tag: การทำสวนแบบผสมผสาน

สารอาหารที่พืชต้องการ หาได้จากไหนบ้าง
11360 views

การปลูกพืชผักในกระถางไม้ประดับ

โดยทั่วไปการปลูกผักส่วนใหญ่จะปลูกกันในแปลงผัก ไม่ก็ขุดร่อง ปลูกลงในดิน หรือการปลูกอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ดิน เช่นปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ แต่ก็มีบ้างที่หันมาปลูกผักลงกระถางเนื่องจากพื้นที่ปลูกมีจำกัด อีกทั้งกรรมวิธีการปลูกก็เหมือนกับการปลูกแบบทั่วไป หรืออีกแบบหนึ่งเป็นการปลูกพืชในแนวดิ่ง ซึ่งวันหลังจะหาข้อมูลมาฝากกันว่ามีกรรมวิธีการปลูกแบบไหน ลักษณะเป็นอย่างไร วันนี้ขอแนะนำปลูกผักสวนครัวในกระถาง คล้ายๆ กับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากไปเจอแนววิธีการปลูกพืชผัก ไม้ประดับด้วยกระถาง ของป้าเล็ก อุบล จึงอยากจะแนะนำกัน...

การทำฟาร์มเห็ดแบบ เกษตรอินทรีย์ เห็ดยายฉิม
22394 views

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เห็ดฟาง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นพืช มีโปรตีนสูงพอๆ กับถั่วเหลือง อาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคนี้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วมาก คือ ให้ผลผลิตภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น เห็ดฟางเพาะง่าย มีวิธีการเพาะหลายวิธี สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น เพาะแบบกองสูง เพาะในโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะในถุง...

ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
1895 views

ปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำลด

จังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย มีการปลูกผักเพิ่มรายได้หลังน้ำชีลด รายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำ หลังแม่น้ำชีที่ลดลงเนื่องจากภัยแล้งทำให้เกษตรกรตามลุ่มแม่น้ำมีพื้นที่เพาะปลูกผักเพิ่ม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ที่มหาสารคาม เกษตรกรโกสุมพิสัยไม่ห่วงเรื่องแม่น้ำชีลดระดับน้ำลงเกือบ 10 เมตร เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง มีการปลูกผักสวนครัวได้รับผลตอบแทนสูง เหตุน้ำลดมีพื้นที่ปลูกเพิ่ม ทั้งดินมีคุณภาพ โอ่มีรายได้ช่วงหน้าแล้งกว่าวันละ 1,000 บาท นางมณีจันทร์...