Tag: การดูแลต้นมะพร้าว

การปลูกมะพร้าว
72679 views

การปลูกมะพร้าว แบบอินทรีย์ ต้นเตี้ย ผลดก

มะพร้าว เป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแสนจะวิเศษ เนื่องจากประโยชน์ของมะพร้าวมีตั้งแต่รากยันยอด ผลก็มีประโยชน์มากมาย เช่น การนำมาทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของพลังงาน และเรื่องของความสวยงาม ด้วยการหมักผมด้วย น้ำมันมะพร้าว มะพร้าว จึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อประเทศ และครัวเรือนไม่น้อย บ้านไหนมีสวนมากบ้างน้อยบ้าง มักจะเห็นมะพร้าวอยู่คู่กับสวนอย่างแน่นอน เนื่องจากปลูกง่าย...

เกษตรฯ คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวเพื่อนบ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้รัดกุม วัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น ป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปะปนแมลงและศัตรูพืช นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย...

แมลงดำหนาม ศัตรูสวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า มะพร้าว ในท้องตลาดเริ่มมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง นอกจากสภาวะภัยแล้ง สาเหตุหนึ่งมาจากศัตรูพืชหลายอย่างทั้งด้วงแรด ด้วงไฟในสวนมะพร้าว หลายชนิดและที่สำคัญคือ แมลงดำหนาม ที่เข้าทำลายกัดกินน้ำเลี้ยง ส่งผลให้ต้นมะพร้าวในพื้นที่หลายแห่งยืนต้นตายไปตามๆ กัน และจากนั้นอีกไม่ช้านานคาดว่ามันคงยกฝูงบินลงพื้นที่เป้าหมายแห่งใหม่อย่าง ปาล์มน้ำมัน เป็นแน่ หากเกษตรกรยังไม่สามารถหาวิธีกำจัดมันได้ แมลงดำหนามมะพร้าว (Two-coloured coconut...

ด้วงแรด-ด้วงไฟ ปัญหาในสวนมะพร้าว

โดยเฉพาะด้วงแรด ด้วงไฟ มักจะมีปัญหากับชาวสวนมะพร้าวเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงปี 2547 มีข่าวว่าแมลงดำหนามซึ่งเป็นแมลงจากต่างประเทศเข้ามาทำลายสร้างความเสียหายให้แก่สวนมะพร้าวในพื้นที่ปลูกสำคัญของประเทศไทยหลายจังหวัด จนถึงขณะนี้พบการระบาดถึง 10 จังหวัดคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ การกำจัดแมลงดำหนามนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่ซึ่งใช้ได้ผลแล้วในประเทศเวียดนาม ที่เผชิญกับการระบาดของศัตรูร้ายตัวนี้ คือ การกำจัดโดยวิธีทางชีวภาพ หรือ ใช้แมลงกำจัดแมลง...