Tag: กองทุนสวัสดิการชาวนา

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
1874 views

เมื่อชาวนาตั้งราคาข้าวขายเอง

จากบทความเรื่อง เมื่อชาวนาลุกขึ้นมาสร้างตลาดเอง ทำให้ได้ข้อคิดหลายเรื่องเกี่ยวกับ ชาวนาไทย และนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของนาข้าวอินทรีย์และการเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ทำให้ได้รับคำตอบที่ว่า ทำไมชาวนาไทย ถึงยังคงหนีไม่พ้นกับคำว่า ยากจน เสียที ชาวนาขายข้าว แต่ข้าวไม่ได้ราคา เป็นปัญหาของใคร ผิดที่เกษตรกร หรือผิดที่ใคร เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไม่ตกในทุกยุคสมัยในประเทศเรา เมื่อรายได้จากการขายข้าวไม่มากพอเลี้ยงปากท้อง รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนและความเสี่ยงอื่น...

เปิดรับฟังความคิดเห็น กองทุนสวัสดิการชาวนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เร่งผลักดันกองทุนสวัสดิการชาวนา หวังกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรี และสร้างหลักประกัน ความมั่นคงให้ชาวนาไทย ทั้งในช่วงเวลาที่ยังประกอบอาชีพ และในยามแก่เฒ่า วันที่ 26 ต.ค.นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. .........

พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการจัดตั้งกอง ทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนาที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้วนั้นมีทั้งสิ้น 7 หมวดที่สำคัญ หมวด 1...