Tag: กระถางปลูกผัก

ปลูกผักในขวดพลาสติก
47049 views

ผักในขวด ช่วยลดมลพิษ

ผัก ถือเป็นอาหารที่ทุกบ้านต้องมี แม้ทางราชการและหน่วยงานต่างๆ จะรณรงค์ให้ทุกคนกินผักเท่ากับ 1 กำมือในทุกมื้ออาหาร หรือใน 1 วัน แต่นั่นไม่สำคัญที่คนเราทุกคนต้องทานผัก และประชากรส่วนใหญ่ที่แม้จะเร่งรีบกับการกินอาหาร แต่ในมื้อเหล่านั้นจะต้องมีผัก อยู่ในบางมื้ออาหาร หรือทุกมื้ออาหารอย่างแน่นอน จึงเป็นไปได้ว่า ผัก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในทุกประเทศจะต้องมี ผู้ขายผัก...

ปลูกผักในขวดพลาสติก
111509 views

ปลูกผักในขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สร้างปัญหา ขยะ ให้กับทุกประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเองที่มีขยะพลาสติกไม่ใช้แล้วแถมยังทำลายยากอยู่มากมาย ขยะพวกนี้ไม่สามารถนำไปทำปุ๋ยหรือทำให้ย่อยสลายได้ง่ายๆ หลายหน่วยงานจึงคิดค้น พลาสติกย่อยสลายได้เอง แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าประชาชนจะเลิกใช้พลาสติกในรูปแบบเดิม ทั้งยังมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้พลาสติกทางเลือก ไปต่อได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน การกำจัด ถือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ก็สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย การนำขยะเหล่านี้มารีไซเคิล จึงมีบทบาทสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดจำนวนขยะพลาสติกลงได้มากกว่าครึ่ง...