Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่ rice thailand

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ของคนไทย organic-rice-kasetorganic

ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ Thai Rice Berry เป็นข้าวของคนไทย ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เช่นเดียวกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ ข้าวชนิดนี้สามารถปลูกได้ทั้งปี

ลักษณะโดยทั่วไปของ thai rice berry ชนิดนี้จะมีรูปร่างเมล็ดเรียวยาว ต้านทานโรคไหม้ดีมาก ทนทานต่อสภาพธาตุเหล็กเป็นพิษในดิน Acid sulfate soil โดยสีของข้าวชนิดนี้จะเป็นข้าวเจ้า มีสีม่วงเข้มมากและมีกลิ่นหอมมะลิ สำหรับสีแตกต่างกันในพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวสูงมาก โดยเฉพาะสารประกอบโพลีฟีนอล


Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

คุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

Rice Berry ทางเลือกใหม่ของคนรักษ์สุขภาพ

Riceberry ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้าวต้านมะเร็งและโรคหลายชนิด เป็นข้าวสารพันธุ์ไทยที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ต่อไปน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในไม่ช้า

มีอ้างถึง thai rice berry หรือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ใน pantip ด้วยนะเออ ที่ http://pantip.com/topic/30572334