เกษตรพอเพียง

ปลูกพริกหยวก ในกระถาง

จากที่บอกไปแล้วนั้น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้อยากจะทำเนื้อหาที่รวบรวมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง ทำเกษตรแบบความพอใจ ไม่ดิ้นรนมาก อาจเรียกได้ว่า เกษตรพอเพียง ได้เต็มปาก เพราะอย่างแรกคือไม่ได้มุ่งหวังว่าจะผลิตแล้วขายได้เพื่อเอากำไร แต่หลักๆ คือผลิตไว้กิน เหลือจึงไว้ขาย หลายครั้งหลายหนที่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะขาย แต่ผลิตมาเพื่อแจกซะมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การทำการเกษตรด้วยการดำรงแนบชิดไปกับความพอเพียง ไม่ได้หมายความว่าทำไปตามมีตามเกิด ได้เท่าไหนเอาเท่านั้น ไม่ใช่ แต่มุ่งที่จะเน้นในเรื่องของ ความอยู่รอด เมื่อผลผลิตไม่ได้ตามที่หวังทำให้เราไม่มีกินแล้วจะทำให้เราหยุดเลย ไม่ใช่ เราต้องมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสำเร็จ โดยการมุ่งมั่นศึกษาแนวทางต่างๆ แก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้ผลจนออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้ได้มากที่สุด หากมันไม่ได้จริงๆ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับเปลี่ยนพืชพันธุ์ไปตามสภาพแวดล้อมที่ควรจะเป็น


ไม่ใช่การดันทุรังที่จะทำ นั่นไม่ถือว่าพอเพียง แต่ถือว่า ดันทุรัง มากกว่า เช่นพื้นที่หนึ่งอาจเหมาะในการปลูกทุเรียน แต่ไม่เหมาะกับการปลูกลำใย เราจะพยายามปลูกลำใยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ แล้วยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชชนิดเดียวโดยไม่สังเกตุและศึกษาสภาพแวดล้อมว่าพืชชนิดไหนเหมาะกับดินแบบไหนภูมิภาคแบบไหน นั่นไม่ถือว่าเป็นการทำเกษตรพอเพียง แต่เป็นการ ดันทุรัง ที่จะทำการเกษตรเพื่อเอาชนะ มากกว่าจะทำเพื่อความสุขในชีวิต

ทำเกษตรพอเพียงที่เพียงพอ

การทำเกษตรพอเพียง นั้น ผมอยากจะให้คำจำกัดความเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในความเข้าใจส่วนตัว นั่นคือ เป็นการทำการเกษตรเพื่อมุ่งหวังถึงความสุขของชีวิต มากกว่ามุ่งหวังเพื่อผลผลิต เรียกง่ายๆ ว่า หากคุณอยากจะทำเกษตรโดยเน้นเรื่องความสุข ปลูกผักด้วยความสุขโดยไม่เน้นผลผลิต ปลูกไว้แจก ปลูกไว้เพื่อให้พืชผักและต้นไม้เติบโต ได้ยืนอยู่ท่ามกลางพืชผักและพันธุ์ไม้ต่างๆ เติบโต ได้นั่งมองผลผลิตที่เราอาจไม่ได้อยากกินอยากขาย แต่มีความสุขที่เห็นมันให้ผลผลิต นั่นแหละผมเรียกมันว่า “เกษตรพอเพียง”

เกษตรพอเพียง

ทำเกษตรโดยไม่ได้หวังว่ามันจะสร้างรายได้ แต่ทำเพื่อความสุข เน้นในเรื่องความสุข แล้วทุกอย่างจะลงตัวของมันเอง

คำว่า พอเพียง อาจแตกต่างไปในมุมมองของใครหลายคน บางคนก็เน้นในเรื่องให้ครอบครัวตัวเองมีกินมีใช้ไม่ขัดสน บางคนเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีในระดับหนึ่งและไม่ขวนขวายต่อยอดเพิ่มเติม บางคนก็ลดความต้องการตัวเองลง แล้วแต่ใครจะมีแนวคิดอย่างไร แต่สำหรับผมแล้ว พอเพียง คือความสุขในชีวิต ที่เราไม่ต้องการสิ่งใดแล้ว


บางคนบอก ทำเกษตรต้องใช้ทุนมาก จริงๆ แล้วทำเกษตรไม่จำเป็นต้องใช้ทุนมาก บางคนไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียว แค่ลงแรง แต่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง เพราะหากต้องการความร่ำรวยเงินทอง จะต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ ทำเกษตรพอเพียง จะไม่ทำให้คุณร่ำรวยเงินทอง แต่ร่ำรวยความสุข แต่ถ้าคุณทำเกษตร เฉยๆ คุณอาจจะร่ำรวยเงินทอง แต่ไม่ร่ำรวยความสุข เพราะวัตถุประสงค์ต่างกัน การเกษตรส่วนใหญ่มุ่งหวังเรื่องผลผลิตและรายได้ แต่การเกษตรหลายแบบ มุ่งเพียงเพื่อความสุขทางกายและทางใจ ที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งหมายว่าชีวิตจะมีความสุข นั่นเอง

ดูเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการทำ เกษตรพอเพียง ได้จากที่นี่ ซึ่งเว็บหลักก็คือเว็บนี้