พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร

พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับตัวแทนภาคเอกชนหลายๆ รายได้ช่วยกันผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ยกเลิก หรือห้ามใช้ สารเคมีที่ชื่อว่า พาราควอต สรุปแล้วว่า เค้าได้ประกาศยกเลิก “พาราควอต” แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เองนะ

พาราควอต คืออะไร

พาราควอต คือ ตัวยาที่ใช้กำจัดวัชพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก เฉพาะในประเทศไทย พาราควอต เป็นที่รู้จักในชื่อการค้าว่า “กรัมม็อกโซน (Grammoxone)” ซึ่งเป็นยาฆ่าวัชพืชที่นิยมใช้ที่สุดในประเทศไทยด้วย ไม่เฉพาะในโลกเท่านั้น แต่เค้าวิจัยกันแล้วว่ามันอันตรายสุดๆ มันอันตรายยังไง คือคนมักนิยมใช้ พาราควอต เป็นยาพิษสำหรับฆ่าตัวตาย เนื่องจากเป็นสารพิษที่มีจำหน่ายทั่วไป ราคาไม่แพง และไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก


หลายๆ ประเทศ ได้รณรงค์ยกเลิกกันมานานหลายปีแล้ว แต่ในประเทศไทยเอง ก็เพิ่งจะมายกเลิก

ข่าวจาก มติชนออนไลน์ ลงข่าว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับบรรดาตัวแทนจาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน เพื่อหาผลกระทบจากการใช้พาราควอต สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อสรุปข้อมูลและส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม

พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร

โดยทาง สธ.ยืนยันตามตามมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว่าควรระงับการใช้สารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมทั้งให้มีการหาสารทดแทนนั้น ทางผู้เกี่ยวข้องจึงต้องมีการประชุมเพื่อสรุปผลกระทบจากการใช้สารเคมีพาราควอต และเสนอต่อยังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อจะพิจารณาในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ก็มีฝ่ายที่คัดค้านอ้างตามงานวิจัยว่า การใช้พาราควอตตามข้อกำหนดจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ แต่เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 หรือ 20 ปีที่แล้ว สวนทางกับงานวิจัยของปัจจุบัน ที่ระบุว่าถึงใช้ตามนั้นก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อมีมติระงับก็ต้องดำเนินการ หากการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอาว่าราคาแพงกว่าเดิมกับสุขภาพประชาชน จะเลือกแบบไหน

พาราควอต คือ เคมีที่ถูกห้ามใช้ในการเกษตร

ทางด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความเห็นว่า หากต้องมีการระงับดังกล่าว ก็ต้องเร่งหาสารทดแทน ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติมอยู่ โดยทางกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินการเรื่องเกษตรปลอดภัย ให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2565 และการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ในปี 2570 และหลังจากได้ข้อสรุป ทางอนุกรรมการฯ จะมีการพิจารณาเพื่อส่งเรื่องไปยังพล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดูทั้งหมดในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะทำอย่างไรในการค่อยๆลดละ เลิกสารดังกล่าว


ส่วนตัวแทนจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้ให้ความเห็นว่า รู้สึกดีใจที่การประชุมครั้งนี้มีการยืนยันตามมติเดิม และเห็นแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งมีความชัดเจนจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่มีการแถลงว่าขณะนี้มีสารทดแทนการใช้พาราควอตแล้ว โดยหลังจากนี้ทางเครือข่ายก็จะมีการติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างใกล้ชิด

อ้างอิงเนื้อหา : matichon.co.th/news/843183
ภาพประกอบ : thairath.co.th , thaipublica.org
เรียบเรียง : kasetorganic.com