เกษตรอินทรีย์

Kaset Organic เว็บนี้ แต่เดิมก็จัดทำข้อมูลไว้เพื่อเป็นคลังความรู้ของตัวเองเท่านั้น โดยเริ่มต้นจากการเขียนเรื่อง ผักสวนครัว รั้วกินได้ ในเว็บ vwander.com ไปๆ มาๆ ข้อมูลเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ กรปรกับหลายๆ ท่านที่เข้ามาถามหาข้อมูลเพื่อไปทำรายงานบ้าง นำข้อมูลไปอ้างอิงเป็นวิชาการบ้าง แม้จะบอกแล้วว่า ข้อมูลต่างๆ ผมเองก็รวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถหาได้จากทาง internet โดยรวมแบ่งเอาไว้เพื่อศึกษาเอง ป้องกันการสับสนในกรณีที่ตัวเอง เริ่มต้นในการทำการเกษตรอินทรีย์ แบบงูๆ ปลาๆ เมื่อขอกันบ่อยๆ ผมก็เลยเริ่มแตกความสนใจออก เพราะนั่นอาจเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างแล้วไม่เพียงแต่ใช้เฉพาะตัวเอง

สวนครัวรีไซเคิล

ก็เลยตัดสินใจขอแยกตัวออกมาจากเว็บหลัก เริ่มต้นนำข้อมูลจากหลายๆ ส่วนในเว็บต่างๆ มารวมไว้ให้อ่านกันอย่างเจาะลึกบ้าง ไม่ลึกบ้าง ก็โดยน้ำพักน้ำแรงที่มีไม่มาก จึง update ได้น้อยเรื่อง และก่อเกิดเป็นที่มาของเว็บ เกษตรออแกนิค นี้ขึ้นนั่นเอง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แรงบันดาลใจในเรื่องเกษตรที่ไม่ใช้สารพิษ และเป็นการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆ เพื่อความอยู่รอดของคนเกษตรอย่างยั่งยืน


ในเวลาต่อมาไม่นาน ก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีการขยายพื้นขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้ก็จะมาจากเว็บเกษตรพอเพียงดอทคอม ที่เป็นเว็บหลักแรกเริ่มในการหาข้อมูล และบ่อยครั้งที่ข้อมูลเดิมๆ มักจะสูญหายหรือหาไม่ได้ จึงต้องนำมาเขียนและเรียบเรียงใหม่อยู่บ่อยครั้ง จนหลายท่านที่รู้จักก็ติติงมาบ้างว่าไปลอกเขามา แต่มันก็จำเป็น และที่สำคัญ ก็ให้เครดิตที่มาที่ไปตลอด และท่านจะทราบเลยว่า ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ ในเว็บนี้ ทุกเนื้อหาล้วนมีแหล่งอ้างอิงเสมอ

แต่เนื้อหาอาจจะไม่ทันใจผู้ใช้ที่มีเรื่อง update น้อยเรื่องและนานๆ ที ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลายๆ เรื่องอาจเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ สมาชิกก็เป็นได้ ยังไงก็ฝากเนื้่อฝากตัวเว็บไซต์เล็กๆ ทางด้านเกษตรพอเพียง เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรออแกนิค ไว้บ้างนะขอรับ

เนื้อหาแรกของเว็บนี้คือ ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ เพราะอยากจะเน้นเรื่องอินทรีย์เป็นหลัก

จากรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทำการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าอันดับ 4 ของโลก ใช้ฮอร์โมนอันดับที่ 4 ของโลก ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท เกษตรกรต้องซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตทางตรงที่เกษตรกรต้องแบกรับ ส่งผลให้ต้องมีการลงทุนต่อไร่สูงและต้องใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาผลผลิตไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้


การเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรเชิงเดี่ยวก่อให้เกิดปัญหาทางการเกษตรมากมาย เป็นต้นว่า

  • ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกทำลายต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน
  • ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงจะได้รับผลผลิตเท่าเดิม
  • เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาด ทำให้เพิ่มความยุ่งยากในการป้องกันและกำจัด
  • แม่น้ำและทะเลสาบถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมี และความเสื่อมโทรมของดิน
  • พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เกิดภัยจากสารพิษสะสมในร่างกายของผู้บริโภค
  • เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมถูกทำลายเสียหายจนยากจะเยียวยาให้กลับมาคืนดังเดิม

การเกษตรทางเลือก

นอกจากนั้น การเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากในพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย จึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมาก และต่อเนื่องทำให้มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์และไข่ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว โรควัวบ้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสัญญาณอันตรายที่บอกให้รู้ว่า การเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมไม่เพียงเป็นการทรมานสัตว์ แต่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษย์ด้วย

เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ สัตว์บก การปศุสัตว์ ข้อมูลการเลี้ยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์บกชนิดต่างๆ สัตว์บกทุกชนิด

เนื้อหาเกี่ยวกับการประมง ปลา อาหารทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง ปลาน้ำจืด น้ำเค็ม สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม ข้อมูลการเกษตรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำหลายประเภท การประมง การเกษตรของสัตว์น้ำ