Kaset Organic Thailand

เริ่มต้นการปลูกยางพารา

เนื่องจากมีการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ในส่วนของหมวด เกษตรพอเพียง แห่งนี้ ทำให้ทราฟฟิคที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาล บวกกับ Bandwidth ที่มากตามมาด้วย ดังนั้นในโอกาสต่อไปนี้จึงขอประกาศไว้ก่อนว่า หมวด เกษตรพอเพียง ที่ในวันนี้ติดอันดับแรกๆ ของหน้าการค้นหา จะถูกย้ายไปไว้ใน domain ใหม่ที่มีชื่อว่า เกษตรออแกนิค หรือ https://www.kasetorganic.com ภายในเดือน ตุลาคม 2553 นี้ หรือก่อนหน้าหากเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ หน้าปัจจุบันในหมวดนี้ จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเราทำการย้ายข้อมูลไปยังที่ใหม่ครบหมดแล้ว จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป และข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดจะสามารถพบได้ใน domain ใหม่ตามปกติ

ขออภัยอย่างสูงหากว่าหน้าบางหน้าอาจมีการเปิดใช้งานไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาในด้าน Bandwidth ที่มากเกินกำหนดที่ทาง server จะอนุญาติให้ใช้งานได้ในช่วงนี้


ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดทำ