Jasmine Organic Rice in Thailand

จากข้อมูลที่ฝรั่งเขียนไว้เมื่อสองปีที่แล้วว่า เกษตรกรชาวไทยมีความสุขกับการขายข้าวเมื่อสองปีกว่าเพราะก่อนนั้น ราคาข้าวสูงขึ้นเป็นประวัติการ อย่างข้อความนี้ “Chachoengsao, Thailand – Thailand’s rice farmers are happy this year. Rice prices have more than doubled on both the domestic and international markets, so paddy in the field means money in the bank, or at least fewer debts to pay off. Organic rice thailand farmers have even more to smile about.

organic rice thailand

แต่ในปัจจุบันการประกันราคาข้าวของรัฐบาลดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้ว เกษตรกรจึงต้องพึ่งตนเองมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณข้าวอย่างเพียงพอที่จะขายได้ราคา


ข้อมูลจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในภาคกลางเพื่อข้าวได้คุณภาพดี

  1. พันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ ; พ.ศ. 2540-44 ใช้พันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ช่วงหลังปี พ.ศ. 2545-47 มีพันธุ์ข้าวหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ร่วมด้วย หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมคลองหลวง1 และ ปทุมธานี1 รวมทั้งข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ที่ผ่านการทดสอบว่ามีศักยภาพในการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2
  2. การเตรียมดินและวิธีปลูก ; ใช้รถแทรกเตอร์ไถดะ ไถแปร คราด ทำเทือก ข้าวขาวดอกมะลิ105 ปลูกโดยวิธีปักดำ ระยะปักดำ 25×25 เซนติเมตร ตกกล้า โดยวิธีตกกล้าเทือกอัตราเมล็ดพันธุ์ 50 กรัมต่อตารางเมตร อายุกล้า 25-30 วัน ปักดำ 3 ต้นต่อกอ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม อัตราเมล็ดพันธุ์ 20 กิโลกรัมต่อไร่
  3. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ; ทำการไถกลบฟางข้าว อัตรา ประมาณ 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก จากมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ มูลวัว อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะ3-4 สัปดาห์ ก่อนหว่าน หรือ ปักดำข้าว และในพื้นที่ดินเปรี้ยว มีการใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 3 ปีต่อครั้ง
  4. การควบคุมน้ำและควบคุมวัชพืช การทำนาดำช่วยควบคุมวัชพืชได้เป็นอย่างดี สำหรับนาหว่าน ยังมีปัญหาในการควบคุมวัชพืช การใช้แรงงานถอนวัชพืช ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิต
  5. การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของข้าว มักมีเพลี้ยไฟเข้าทำลาย หลังจากนั้นอาจมีหนอนห่อใบ หรือหนอนกอ เข้าทำลาย เป็นครั้งคราว การป้องกันกำจัด ใช้สารสกัดสะเดา ฉีดพ่น
  6. การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยว ระบายน้ำออกนาให้แห้งพอดีในช่วงที่ข้าวสุกแก่ ใช้คนเก็บเกี่ยว นำมาตาก 3-4 วัน นวดเครื่องนวดข้าว ข้าวเปลือกที่ได้จะมีความชื้นเฉลี่ย 13-15 % ตามมาตรฐาน นำไปเก็บรักษา โดยใส่กระสอบป่านที่ทำความสะอาด และคัดชิ้นส่วนข้าวที่ติดมากับกระสอบเดิมแล้ว

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทำนาอินทรีย์ลองไปศึกษา การทำนาโยนที่เน้นไม่เผาฟาง ได้ปุ๋ยยูเรียจากฟางหมัก 1 ตันต่อไร่และเสริมแหนแดง ทำให้ได้ปุ๋ยอีก 2 ตันต่อไร่ และด้วยวิธีการทำนาโยนกล้าทำให้เหลือต้นทุนประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ในขณะที่ชาวนาทัั่วไปจะมีต้นทุนการทำนาอยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทต่อไร่ มีผลการวิจัยแล้วว่าเพิ่มผลผลิตได้มากกว่านาหว่านน้ำตมเพิ่มอีก 10% แถมยังลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ค่ายากำจัดวัชพืช สามารถลดต้นทุนในการกำจัดหอยเชอรี่ได้อีก ลดต้นทุนค่ายาปราบเพลี้ยกระโดดได้อีก

ส่วนการทำนาอินทรีย์แบบลดต้นทุนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ถ้าข้าวราคาตก การทำนาอย่างไรเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นนั้น เกษตรกรชาวไทยควรมีความรู้ควบคู่ไปกับการทำนาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่