เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

เพื่อการบริโภค ผักปลอดสารพิษ => กลุ่มผู้บริโภค อาหาร - ผัก ปลอดสารพิษ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ สิงหาคม 16, 2011, 04:54:43 PM

หัวข้อ: หนุน เกษตรปลอดภัย เมืองกว๊าน
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ สิงหาคม 16, 2011, 04:54:43 PM
จังหวัดพะเยา นำผู้ประกอบการด้านการตลาด ร้านอาหาร และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้ง 9 อำเภอกว่า 200 คน ร่วม Work Shop เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
       
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมี นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมเกษตรปลอดภัยของจังหวัดพะเยา และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และผู้บริโภคทั้งระดับอำเภอและจังหวัดให้สามารถพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ผู้ประกอบการด้านการตลาด/ร้านอาหาร และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 200 คน
       
นายกาจพล กล่าวว่า จังหวัดพะเยา ได้เน้นเรื่องการเกษตรปลอดภัยเป็นนโยบาลหลักของจังหวัด และได้สนับสนุนงบประมาณ 1,400,000 บาท เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน เกิดการบรูณาการในการดำเนินกิจกรรมเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรแบบครบงวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสู่ผู้บริโภค การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์