เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ข่าวเกษตรวันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ มีนาคม 29, 2019, 12:39:26 PM

หัวข้อ: ม.ราชมงคลตะวันออก ชลบุรี แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ มีนาคม 29, 2019, 12:39:26 PM
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
แสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนายวีรวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ นายบุญส่ง ดวงเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี เปิดตัวแสดงนวัตกรรมโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ และสาธิตหลักการทำงาน ของระบบโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ  ณ อาคารเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นโรงเรือนเพื่อสืบหาข้อมูลที่แท้จริงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชและสัตว์ ระบบการของโรงเรือนเพื่อสืบค้นข้อมูลที่แท้จริง ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ได้ ความต้องการแสง ความชื้นในดิน และการให้น้ำ

โดยมีระบบภายใน มีระบบถ่ายทอด สามารถสำรวจความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ มองเห็นการเจริญเติบโตได้ตลอดเวลา มีระบบบันทึกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเรียลไทม์และสามารถสั่งการทำงานโดยใช้เสียง หรือกดปุ่มได้โดยผ่านแอปพิเคชั่นบนมือถือยิ่งประโยชน์ให้ผู้ขายพืชผลการเกษตรสามารถกำหนดราคาขายล่วงหน้าได้

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอิ่นๆอีกด้วย

ท่านที่สนใจเข้ารับชม สามารถติดต่อได้ที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบถามเพิ่มเติม ศศิวิมล 080-9920466

(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48383850_377450939729111_3382302984871346176_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeGR6R3GsajDTIh7IV6EgDPelaZqzQEG7fBFT2c_T1dzhfjNxYiMOr57HNqR_9VZxhHdBDyu_75lzri04eMuTl1Kv8kqyjJdZuuSgCW0fqY9Dg&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=1ef832f9bd7bc63800526bf80880e316&oe=5D447FB0)

(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48368044_759145667786488_8482958424219320320_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeG-bb_7aDlz46nmIR4M3ooi6iaXVTi8uOgGDeerl32jTCrpGvyi6Sz5knS4JNBym9EPXJgtPHvxhHew2-z35xQO1CBkA3j_nKNI9juHw4BQKA&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=65e5d56575e50f501537d8f2fce32395&oe=5D483EA8)

(https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48378749_126380708314000_7585692846452113408_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGlXXO-Ca310Z_Ivy4OIftIjrfNE0MsKku5Lb5Z95iNDG96CDbJotNP8EBUvHt5aETdCBvNYec7iWcSlJN-y_fjbV6SYbiDeRzfc_l9e-xJlw&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=4757efcd895797ee12633f3d05646217&oe=5D02FC67)

(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48383222_2193983484253898_1282223071305924608_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeHFZWxhDwZmQZsqPBSvu2ts7DOG7x95IzUdyBsUcptQl5jeGa2XJlRPCrmOmtsqU242NwLQjuV1dSuDyH5O0oMVjLZBexdYRUCkcoQBIxC3sg&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=4bad2214ed0d8275ecfb35d709ab178f&oe=5D3E0F9B)

(https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48421759_347437212705873_3691738559456215040_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeECcwpG8tLKMvl5kFG7TBp0NxiMx_B_h5UpfwOJjw6J8gkWCAB8cdG7YzCGX4f5FVc13RkV70Qf4ljjKGZEKNh31AuYML1Z7bmY_GrGv33i0Q&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&oh=d9880b433cb20e16a95b4e36fa8573ea&oe=5D441F9A)

(https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/48386561_268955770468402_5318401274708754432_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeGonaId0y2ErEMowcYuhkL31b6jimXV0u5XOyvFH8-QekKJhO7Lvcr3j-vTFqgAS5ELcVWomX-zn5vq8X0A6UCjuVNURTwEiYyKZkSGclGA9g&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=fb98914214f340f937b450a74eb07536&oe=5D11C476)