ส่งหัวข้อ "ดินเนอร์สุดหรู เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์ กรุงเทพฯ " ถึงเพื่อน