เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ข่าวเกษตรวันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:25:58 AM

หัวข้อ: เร่งพัฒนาคุณภาพข้าวไทย สู้ตลาดโลก
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:25:58 AM
อุดรธานี - สหกรณ์อุดรธานี ติวเข้มกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ และ ผู้ผลิตข้าวสาร (http://www.toumi.com/marketing/) พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพปลอดสารพิษส่งออกสู้ตลาดโลก

วันนี้ (1มิ.ย.) ที่โรงแรมต้นคูณ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสาโรจน์ แสงอรุณ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีเข้ารับการอบรม

นายจาตุรันต์ สมิทธ์นันท์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวสูงมาก เพราะมีพื้นที่เหมาะสมแก่การทำนา เกษตรกรไทยมีความถนัดและคุ้นเคยกับการผลิตข้าวมายาวนาน โดยเฉพาะการผลิตแบบอินทรีย์ ต่อมาเกษตรกรได้เปลี่ยนการทำนาแบบใหม่หันมาใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการผลิตข้าวมากขึ้น ทำให้มีสารเคมีตกค้างในข้าว ตลาดข้าวทั้งในและต่างประเทศ

ต่างคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร นอกจากจะผลิตเพื่อบริโภคแล้ว ยังสามารถผลิตเพื่อส่งออกเป็นการนำเงินเข้าประเทศอีกด้วย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างสมาชิก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และขยายผลไปยังเกษตรกรข้างเคียงในด้านการทำเกษตรอินทรีย์
หัวข้อ: Re: เร่งพัฒนาคุณภาพข้าวไทย สู้ตลาดโลก
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ มิถุนายน 02, 2011, 08:26:21 AM
ข้าวไทย สู้ตลาดโลก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]