เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ข่าวเกษตรวันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ พฤษภาคม 28, 2011, 09:12:36 AM

หัวข้อ: ต่างชาติฮิตปลอมข้าวไทย
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ พฤษภาคม 28, 2011, 09:12:36 AM
ต่างชาติฮิตปลอมข้าวไทย กรมทรัพย์ฯ ผนึกทูตพาณิชย์ ภาคเอกชน ดูแลปัญหาข้าวทั่วโลก หวั่นทำชื่อเสียงเสียหาย ซึ่งเมื่อวานนี้ 27 พ.ค.นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือถึงหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) 65 แห่งทั่วโลก รวมทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชน ให้ช่วยสอดส่องดูแลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าข้าวไทย ที่ถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำชื่อข้าวไทย ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากประเทศไทย รวมถึงมีการปลอมปนจนข้าวไทยเสียชื่อเสียง

“ข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่างมากว่าเป็นข้าวชั้นดี ทำให้มีพ่อค้าบางรายในต่างประเทศ ทำการปลอมปนข้าวไทย ซึ่งมีทั้งการแอบอ้างชื่อ แอบอ้างเครื่องหมายการค้า และตรารับรองมาตรฐานข้าว หรือนำข้าวมาปลอมปน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงข้าวไทย กรมฯ จึงได้ขอความร่วมมือให้ทูตพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทย ทั้งผู้ส่งออก สมาคมข้าว ให้ช่วยสอดส่องดูแลอีกทาง หากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที”

นางปัจฉิมา กล่าวต่อว่า ข้าวไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ที่มักจะมีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยการนำข้าวไปบรรจุใหม่ แล้วแอบอ้างว่ าเป็นข้าวหอมมะลิไทย หรือแปลงเครื่องหมายการค้า จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า เป็นข้าวของไทย ขณะเดียวกันยังพบว่ามีการละเมิดด้วยการลักลอบนำสายพันธุ์ข้าวของไทยไปพัฒนาต่อยอด โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้ไทยด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ มีแผนเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยสนับสนุนการสร้างตราสินค้า (แบรนด์) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวของไทย ซึ่งล่าสุด กรมฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในสหภาพยุโรป (อียู) ส่วนการพัฒนาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพข้าวไทย และสายพันธุ์ข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก รวมทั้งอาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการกำหนดมาตรฐานข้าว เพื่อให้สามารถแบ่งระดับการตลาด และราคาได้อย่างเหมาะสม