เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

เพื่อการบริโภค ผักปลอดสารพิษ => กลุ่มผู้บริโภค อาหาร - ผัก ปลอดสารพิษ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 11:26:09 AM

หัวข้อ: เกษตรอินทรีย์ขุนด่าน
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 11:26:09 AM
จัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน

นครนายก - นายเอกจิต ไตรภาควาสิน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในหมู่ 2 และหมู่ 6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก เนื้อที่ 1,318 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ ทางจังหวัดต้องการให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางออกแบบ และอาจรวมถึงการจัดรูปที่ดิน โดยภายในโครงการจะมีทั้งกิจกรรมปลูกพืช เช่น ข้าว และไม้ผล การเลี้ยงปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งอาคารสำหรับฝึกอบรมเกษตรกร การจัดรูปที่ดินเพื่อจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน นับเป็นโครงการจัดรูปที่ดินแห่งแรกของจังหวัดนครนายก โดยอาศัยแหล่งน้ำต้นทุนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก

ด้านนายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก กล่าวว่าโครงการสถาบันเกษตรอินทรีย์ขุนด่าน เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Province ซึ่งจังหวัดนครนายกได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง โดยในส่วนของการปลูกข้าวอินทรีย์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำหลักสูตรอบรมเกษตรกร คัดเลือกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรุ่นๆ รุ่นละ 50 คนมาเข้ารับการอบรมและใช้พื้นที่แปลงละ 2 ไร่ สำหรับเป็นแปลงฝึกปฏิบัติ โดยจะเริ่มอบรมรุ่นแรกประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้