เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

General Category => ประกาศฟรี => ข้อความที่เริ่มโดย: nayukize ที่ มีนาคม 14, 2019, 07:59:50 PM

หัวข้อ: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ มีนาคม 14, 2019, 07:59:50 PM
(https://i.ibb.co/C5jsqFk/Smart-Tourism-System.jpg) (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)

(http://upic.me/i/3y/y7hot.gif)Smart Tourism(http://upic.me/i/3y/y7hot.gif)
ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution เพื่อพัฒนาเมืองรองรับนักท่องเทียวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Central Computing, A.I., network camera sensor, CCTV วัดนักท่องเทียงเข้าออกพื้นที่ ใช้ข้อมูลจากทุกพื้นที่เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่ และพฤติกรรมผู้คน ให้ทราบถึง


• จำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ตลอดเวลาเปิด ถึง เวลาปิด
• ความนิยมในแต่ละสถานที่ และการใช้เวลาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
• จำนวนผู้มาเยือนในแต่ละช่วงเวลา
• แยกแยะจำนวนนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ หรือ มากันเอง
• ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว จากลักษณะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยว


ข้อมูลสรุปที่ได้จาก Smart Tourism Dashboard สามารถนำไปใช้เพื่อการจัดการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว จัด Package การท่องเที่ยว สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเทียวในช่วงเวลา Low season และ ปรับรูปแบบการค้าขายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่างๆได้

Radical Enlighten Co.,Ltd.
Tel : 098 284 3354, 02 136 1628
Website : (http://upic.me/i/bh/0click.gif)http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
e-mail : info@radical-enlighten.comSmart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ มีนาคม 18, 2019, 03:00:21 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ มีนาคม 21, 2019, 05:01:10 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ มีนาคม 25, 2019, 03:24:54 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ มีนาคม 28, 2019, 08:04:51 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ เมษายน 01, 2019, 04:21:09 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ เมษายน 04, 2019, 06:59:35 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ เมษายน 08, 2019, 04:08:18 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ เมษายน 11, 2019, 05:45:12 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)
หัวข้อ: Re: บริการระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว ใน Smart City solution
เริ่มหัวข้อโดย: nayukize ที่ เมษายน 15, 2019, 05:19:22 PM
Smart City solution, Smart Tourism, ระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยว
http://www.radical-enlighten.com/ (https://www.kasetorganic.com/forum/go.php?http://www.radical-enlighten.com/)